David Bronstein Memorial 2019 #53,54 Leyva Proenza, Richard (IM) vs Jovanovic, Bojan P (FM)

#53 Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Jovanovic, Bojan P (FM) FIDE:2270

Chess960 start position: 569 (RNKBBNRQ)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/Sb78r1KH

SP569

1. Nc3 e6 2. e4 Nc6 3. f4 g5 4. g3 Qd4 5. Ne3 Ng6 6. Qf3 h5 7. Bf2 Qf6 8. fxg5 Qxf3 9. Bxf3 Bxg5 10. Bxh5 Rh8 11. Bxg6 fxg6 12. h4 Be7 13. O-O-O O-O-O 14. b3 Bf7 15. Rdf1 Rdg8 16. Ng4 g5 17. Be3 Bh5 18. Nf6 Bxf6 19. Rxf6 gxh4 20. gxh4 Rxg1+ 21. Bxg1 Ne5 22. Bd4 Nc6 23. Bf2 Kd8 24. Be3 a6 25. Bg5 Ke8 26. Kb2 Ne5 27. d3 Nf7 28. Be3 Bg4 29. Rg6 Bh5 30. Rg7 Ne5 31. Bf4 Ng6 32. Bxc7 Nxh4 33. Bd6 Bf7 34. Na4 Nf3 35. Nc5 Rh1 36. Nxb7 Re1 37. Bb4 Re2 38. Nd6+ Kd8 39. Rxf7 Nd4 40. Ba5# { White wins by checkmate. } 1-0


 

#54 Jovanovic, Bojan P (FM) FIDE:2270 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 569 (RNKBBNRQ)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/DPSsZWhk

SP569

1. g3 f5 2. e3 d6 3. Bf3 Bc6 4. Nc3 e5 5. d3 Nfd7 6. a4 a6 7. b4 g6 8. Rb1 Bxf3 9. Qxf3 Bf6 10. Nd5 Qg7 11. Nxf6 Qxf6 12. Nd2 Nc6 13. Nc4 Qe6 14. b5 axb5 15. axb5 e4 16. Qe2 Nce5 17. Nxe5 Nxe5 18. Bc3 exd3 19. cxd3 Ra2 20. Bb2 Qb3 21. Rd1 Qxb5 22. Rd2 Qc6+ 23. Rc2 Qh1+ 24. Qd1 Nxd3+ 25. Kd2 Nxb2 26. Qxh1 { Black resigns. } 1-0

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #51,52 Kocheev, Aleksandr vs Leyva Proenza, Richard (IM)

#51  Kocheev, Aleksandr FIDE:2315 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 784 (BBRQKNRN)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/mDH24HDs

SP784

1. b3 d5 2. c4 d4 3. Nhg3 c5 4. e3 e5 5. Bf5 Rc7 6. Be4 Nd7 7. Bxh7 Rf8 8. Be4 Nf6 9. Qf3 Nxe4 10. Qxe4 g6 11. Qxe5+ Re7 12. Qxc5 Bxg3 13. Nxg3 dxe3 14. dxe3 b6 15. Qb5+ Qd7 16. Qxd7+ Rxd7 17. O-O f5 18. Rfd1 Nf7 19. Rxd7 Kxd7 20. Rd1+ Ke7 21. Ne2 Bc6 22. Nf4 Rg8 23. Nd5+ Ke6 24. Nf4+ Ke7 25. f3 g5 26. Nd5+ Ke6 27. Kf2 Rc8 28. h4 Bxd5 29. Rxd5 gxh4 30. Rd4 Rh8 31. e4 f4 32. Rd5 Rh6 33. Rf5 h3 34. gxh3 Rxh3 35. Rf6+ Ke7 36. Rxf4 Rh2+ 37. Kg3 Rxa2 38. Bf6+ Ke6 39. Bh4 Ne5 40. Rf6+ Kd7 41. f4 Nc6 42. e5 Re2 43. Kf3 Nd4+ 44. Kg4 Nxb3 45. Rf7+ Kc6 46. Rxa7 Nd4 47. Rh7 Rg2+ 48. Kh3 Re2 49. Rh6+ Kc5 50. Be7+ Kxc4 51. Rxb6 Kd5 52. Kg4 Rg2+ 53. Kh5 Ke4 54. Bg5 Nf3 55. Kg6 Nxg5 56. fxg5 Kxe5 57. Rf6 Rg1 58. Rf2 Ke6 59. Re2+ Kd7 60. Kf6 Rf1+ 61. Kg7 { Black resigns. } 1-0


 

#52 Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Kocheev, Aleksandr FIDE:2315

Chess960 start position: 784 (BBRQKNRN)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/hXCW8nZf

SP784

1. Nhg3 d5 2. d4 c5 3. e3 Nhg6 4. Nd2 e5 5. dxe5 Nxe5 6. b3 Ne6 7. O-O b6 8. Qe2 Qh4 9. f4 Ng4 10. Nf3 Qe7 11. c4 O-O-O 12. Bxh7 Rh8 13. Bf5 Nxh2 14. Nxh2 Qh4 15. Kf2 d4 16. Nf3 dxe3+ 17. Qxe3 Bxf3 18. Kxf3 Rhg8 19. Bxe6+ fxe6 20. Qxe6+ Kb7 21. Qe4+ Ka6 22. Rh1 Rd3+ 23. Qxd3 Qxf4+ 24. Ke2 Re8+ 25. Kd1 Re3 26. Qf5 Qxg3 27. Rc2 Bf4 28. Bc3 Rd3+ 29. Rd2 Rxc3 30. Qc8+ Ka5 31. Qd7 Rxb3 32. Qxa7+ Kb4 33. Qxb6+ Kxc4 34. Qxb3+ { Black resigns. } 1-0

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #41,42 Filipets, Egor (FM) vs Leyva Proenza, Richard (IM)

#41  Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 169 (NRNBBKQR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/L4CtO6HD

SP169

1. f4 d5 2. d4 Nd6 3. Nd3 e6 4. Nb3 b6 5. Bb4 Be7 6. Ne5 f6 7. Nf3 Bg6 8. Qe3 Qf7 9. O-O O-O 10. Bxd6 Bxd6 11. Rc1 c5 12. c4 dxc4 13. Rxc4 e5 14. fxe5 Qxc4 15. exd6 Rbe8 16. Qd2 Qd5 17. dxc5 Qxd2 18. Nfxd2 bxc5 19. Nxc5 Nb6 20. Bb3+ Bf7 21. Bxf7+ Rxf7 22. Nde4 f5 23. Ng5 Rff8 24. Rd1 Rxe2 25. Nge6 Rf7 26. Kf1 Rc2 27. d7 Nxd7 28. Nxd7 Re7 29. Ndc5 Rxb2 30. Rd8+ Kf7 31. Rf8+ Kg6 32. Nd3 Rb1+ 33. Kf2 Kh6 34. Ndf4 g6 35. h4 Rb2+ 36. Kf3 Rxa2 37. h5 Ra3+ 38. Kf2 Ra2+ 39. Kg3 Ra3+ 40. Kh2 Re3 41. Rf6 R3xe6 42. Nxe6 Kxh5 43. Nd4 Rb7 44. Ra6 Rb4 45. Nc6 Rb6 46. Rxb6 axb6 47. Kg3 Kg5 48. Nd4 Kf6 49. Kf4 g5+ 50. Ke3 h5 51. g3 h4 52. gxh4 gxh4 53. Kf4 h3 54. Kg3 Ke5 55. Nb5 Kd5 56. Kxh3 Ke4 57. Kg2 Ke3 58. Kf1 Kd3 59. Kf2 Kc4 60. Nd6+ Kd5 61. Nxf5 b5 62. Ke2 b4 63. Kd2 b3 64. Kc3 b2 65. Kxb2 { The game is a draw. } 1/2-1/2


 

#42 Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293

Chess960 start position: 169 (NRNBBKQR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/Utc6tAdJ

SP169

1. e4 e5 2. Nab3 Nab6 3. d4 f6 4. c3 d5 5. dxe5 fxe5 6. exd5 Qxd5 7. Be2 O-O 8. f3 Bg6 9. Ra1 Be7 10. Qf2 a5 11. O-O a4 12. c4 Nxc4 13. Bxc4 Qxc4 14. Nd2 Qb5 15. b4 Bxb4 16. Qe2 Qxe2 17. Nxe2 Bd3 18. Ne4 Bxe2 19. Bxb4 Bxf1 20. Bxf8 Bxg2 21. Ba3 Bxf3 22. Rf1 b5 23. Rxf3 b4 24. Bb2 Nd6 25. Nc5 Nc4 26. Bc1 e4 27. Nxe4 b3 28. axb3 axb3 29. Rc3 b2 30. Bxb2 Nxb2 31. Rxc7 Nd3 32. Kg2 h6 33. Kf3 Rf8+ 34. Kg3 Kh7 35. h4 Nf4 36. Ra7 Ne2+ 37. Kg2 Kg6 38. Ra6+ Kh7 39. Ra7 Rf4 40. Nd6 Kg6 41. Ne8 Kh5 42. Nxg7+ Kxh4 43. Ra6 h5 44. Ra3 Rg4+ 45. Kf2 Nd4 46. Nxh5 Kxh5 47. Rh3+ Kg5 48. Rg3 Rxg3 49. Kxg3 { The game is a draw. } 1/2-1/2

 

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #15,16 Leyva Proenza, Richard (IM) vs Meribanov, Vitaly (IM)

#15  Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Meribanov, Vitaly (IM) FIDE:2402

Chess960 start position: 305 (BNQBRKRN)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/2ms0uDLs

SP305

1. e4 c5 2. Ng3 b6 3. b3 Ng6 4. O-O Nc6 5. f4 e5 6. f5 Nf4 7. d3 Bg5 8. Qb2 d5 9. Nc3 d4 10. Nce2 O-O 11. Nxf4 Bxf4 12. Nh5 Be3+ 13. Rxe3 dxe3 14. Qc1 f6 15. Qxe3 Nd4 16. c3 Nc6 17. Rf3 Re7 18. Rg3 Rff7 19. Bb2 Kf8 20. Be2 Bb7 21. Bc1 Ba6 22. Rg4 Qd8 23. Qg3 Rd7 24. Rxg7 Rxg7 25. Bh6 Qc7 26. Qh4 Kg8 27. Nxf6+ Kh8 28. Nxd7 Qxd7 29. Qf6 Bb7 30. g4 Qe7 31. Bxg7+ Qxg7 32. Qxg7+ Kxg7 33. g5 h6 34. h4 Nd8 35. Bh5 hxg5 36. hxg5 Ba6 37. c4 Bc8 38. Kf2 Nc6 39. f6+ Kf8 40. g6 Nb4 41. Kg3 Nxd3 42. Bg4 Nf2 43. Bxc8 Nxe4+ 44. Kg4 Nxf6+ 45. Kf5 Kg7 46. Kxe5 Kxg6 47. Kd6 Ne4+ 48. Kc7 Nc3 49. a4 Kf6 50. Kb7 Ke5 51. Kxa7 Kd6 52. Kxb6 { Black resigns. } 1-0


 

#16 Meribanov, Vitaly (IM) FIDE:2402 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 305 (BNQBRKRN)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/xqJNIZa1

SP305

1. b3 e5 2. Ng3 Ng6 3. e4 O-O 4. O-O Bg5 5. Qb2 d6 6. Nf5 Nd7 7. Bg4 Qd8 8. g3 Ne7 9. h4 Bf6 10. Ne3 g6 11. Nc3 c6 12. Qa3 Qc7 13. Qxa7 Bg7 14. Qa3 f5 15. exf5 gxf5 16. Bh5 Ng6 17. b4 Nf6 18. Qb3+ Kh8 19. Bf3 Qd7 20. Nc4 e4 21. Bg2 b5 22. Nb6 Qa7 23. Nxa8 Qxa8 24. d3 d5 25. dxe4 Nxe4 26. Nxe4 fxe4 27. Bxg7+ Kxg7 28. Qc3+ Rf6 29. f3 Qa7+ 30. Kh2 d4 31. Qb3 Ne5 32. Rxe4 Nxf3+ 33. Rxf3 Rxe4 34. Rxf6 Re3 35. Rxc6 Rxb3 36. axb3 Qe7 37. Rc5 Qe2 38. Kh3 h5 39. Kh2 Kh6 40. Rc6+ Kg7 41. Rc5 Kh6 42. Rc7 Kg6 43. Rc6+ Kg7 44. Rc7+ Kh6 45. Rd7 Qxc2 46. Rxd4 Qxb3 47. Rf4 Qd3 48. Bf3 Qd2+ 49. Kh3 Qd7+ 50. g4 hxg4+ 51. Bxg4 Qd3+ 52. Bf3 Qc3 53. Kg3 Qe5 54. Be4 Qg7+ 55. Rg4 Qe5+ 56. Rf4 Qc3+ 57. Bf3 Qe5 58. Be4 { The game is a draw. } 1/2-1/2

 

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #13,14 Filipets, Egor (FM) vs Leyva Proenza, Richard (IM)

#13 Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 954 (RKRNBBNQ)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/dnMy1fzd

SP954

1. g3 Nc6 2. Nf3 g6 3. d4 Nxd4 4. Nxd4 Qxd4 5. Bc3 Qb6 6. e4 e6 7. Ne3 Bb4 8. Bxb4 Qxb4 9. Qf3 f5 10. exf5 exf5 11. Bc4 Nf6 12. a3 Qc5 13. O-O d6 14. b4 Qc6 15. Qf4 Bd7 16. Rfe1 Rf8 17. Bf1 O-O-O 18. c4 Rde8 19. Bg2 Ne4 20. h4 Kb8 21. a4 Re5 22. a5 Rfe8 23. a6 b6 24. Red1 Be6 25. Rac1 Bg8 26. g4 Qd7 27. c5 fxg4 28. cxd6 cxd6 29. Bxe4 Rxe4 30. Rxd6 Rxf4 31. Rxd7 Rf7 32. Rcc7 Rxd7 33. Rxd7 g3 34. b5 gxf2+ 35. Kxf2 Rf8+ 36. Kg3 Rc8 37. Rb7+ Ka8 38. Re7 Kb8 39. Kf4 Bc4 40. Rb7+ Ka8 41. Nxc4 Rxc4+ 42. Kg5 Rc5+ 43. Kf6 Rh5 44. Rg7 Kb8 45. Rb7+ Ka8 46. Rg7 Kb8 47. Rb7+ Ka8 { The game is a draw. } 1/2-1/2


 

#14 Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293

Chess960 start position: 954 (RKRNBBNQ)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/uvmba04i

SP954

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 d6 5. Ne3 g6 6. Bc3 Bg7 7. Qe1 a6 8. Bc4 Nd7 9. Nd5 b5 10. Bb3 Nc5 11. a4 Kb7 12. Ne3 Nd4 13. Qd1 Bh6 14. a5 f5 15. exf5 Ncxb3 16. cxb3 gxf5 17. Bxd4 exd4 18. Nxf5 Bxc1 19. Qxc1 Bd7 20. N5xd4 c5 21. Ne2 Qg8 22. Qh6 Qxg2 23. Qxd6 Qxf3 24. Qb6# { White wins by checkmate. } 1-0

Continue Reading

#153-160 Leyva Proenza, Richard (IM) vs Sukovic, Andrej (FM)

#153  Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235

Chess960 start position: 447 (RNNQKRBB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/usbidjhl

SP447

1. e4 h6 2. f4 g5 3. Nc3 Bh7 4. fxg5 hxg5 5. d3 Bg6 6. Be3 e6 7. O-O Nc6 8. Nb3 Nb6 9. Qg4 Bf6 10. Rae1 Qe7 11. g3 Rh8 12. Rxf6 Qxf6 13. Bxg5 Qg7 14. Qf4 Qh7 15. Re2 d6 16. e5 Nxe5 17. Bxb7 Rb8 18. Bh1 Bf5 19. Bf6 Rg8 20. Bxe5 dxe5 21. Qxe5 Kf8 22. Qxc7 Kg7 23. Qxa7 Qh5 24. Rf2 Rh8 25. Nd4 Qg5 26. Rxf5 exf5 27. Ne6+ { Black resigns. } 1-0


 

#154 Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 447 (RNNQKRBB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/ERVEu9G1

SP447

1. g4 Nc6 2. h3 Nb6 3. Bh2 g6 4. Nc3 d5 5. e3 e5 6. N1e2 Qd7 7. d4 O-O-O 8. dxe5 Nxe5 9. Nd4 h5 10. a4 a5 11. b3 hxg4 12. Qd2 c5 13. Ncb5 Nec4 14. Na7# { White wins by checkmate. } 1-0


 

#155  Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235

Chess960 start position: 701 (RQKBNNBR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/xgWaMxXS

SP701

1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Ne3 e6 4. dxe6 Nxe6 5. Nf3 h6 6. c3 Bh7 7. Bc2 Bxc2 8. Qxc2 c6 9. O-O-O Bb6 10. h3 a5 11. Bh2 Bc7 12. d4 Bxh2 13. Rxh2 O-O 14. Rhh1 a4 15. Kb1 b5 16. a3 Qf4 17. Ne5 c5 18. Nf5 cxd4 19. Ne7+ { Black resigns. } 1-0


 

#156 Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 701 (RQKBNNBR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/hzZ2O4tr

SP701

1. h3 c6 2. Bh2 Bc7 3. d4 d5 4. Bxc7 Qxc7 5. Nd3 Ng6 6. e3 O-O-O 7. f4 f6 8. c3 e5 9. Bg4+ Kb8 10. Nc5 exf4 11. Be6 fxe3 12. Bxg8 e2 13. Nd2 Rxg8 14. Ne6 Qg3 15. Kc2 e1=Q 16. Qxe1 Qxe1 17. Raxe1 Rc8 18. h4 h5 19. Re3 Nc7 20. Nc5 Rce8 21. Rg3 Nf4 22. Rf1 Nfe6 23. Nd3 Ref8 24. Rg6 Ne8 25. Re1 N8c7 26. Rf1 Kc8 27. Rf5 Rh8 28. Nf1 Ne8 29. Ng3 Nd6 30. Rxh5 Rxh5 31. Nxh5 Nf5 32. Nc5 Nxc5 33. dxc5 Rf7 34. g4 Nxh4 35. Rxg7 Rxg7 36. Nxg7 Kd7 37. Kd3 Ng6 38. Ke3 Ne5 39. Kf4 Nd3+ 40. Kf5 Ke7 41. Nh5 Nxb2 42. Nxf6 Na4 43. g5 Nxc5 44. g6 Kf8 45. Nh5 Ne4 46. c4 Nd6+ 47. Ke6 Nxc4 48. g7+ Kg8 49. Kf6 Nd6 50. Ke7 Ne4 { White resigns. } 0-1


 

#157 Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 702 (RQKNNBBR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/CPIrVfS1

SP702

1. f4 c6 2. g3 d5 3. Bg2 Nf6 4. d3 e5 5. Be3 exf4 6. Bxf4 Bd6 7. Bd2 Ne6 8. Nc3 Qc7 9. e4 dxe4 10. Nxe4 Nxe4 11. dxe4 O-O-O 12. Nd3 Nc5 13. O-O f6 14. Kh1 Nxd3 15. cxd3 Be6 16. Qc2 h5 17. d4 h4 18. e5 fxe5 19. Qg6 Bd7 20. Bg5 hxg3 21. Bxd8 Rxh2+ 22. Kg1 Qxd8 23. Qxd6 Rxg2+ 24. Kxg2 Bh3+ 25. Kxh3 Qxd6 26. dxe5 Qxe5 27. Rf8+ Kc7 28. Raf1 Qxb2 29. Kxg3 Qe5+ 30. Kg4 Qe2+ 31. Kg5 c5 32. R1f2 Qe3+ 33. Kg6 Qh6+ 34. Kf5 c4 35. Ke4 b5 36. Kd4 Kb6 37. R8f5 Qd6+ 38. Kc3 Qa3+ 39. Kd4 Qd3+ 40. Ke5 c3 41. R5f3 Qd1 { White resigns. } 0-1


 

#158  Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235

Chess960 start position: 702 (RQKNNBBR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/cJyUzyZR

SP702

1. g3 d5 2. Bg2 f6 3. d4 e5 4. Nc3 c6 5. Nf3 e4 6. Nd2 Nd6 7. e3 Qc7 8. h3 Be6 9. Bh2 N6f7 10. g4 Bd6 11. Bxd6 Nxd6 12. b3 h5 13. gxh5 Nf5 14. Kb2 Nh4 15. Bf1 Rxh5 16. Be2 Rg5 17. Qe1 Nf7 18. Na4 O-O-O 19. Nc5 Bf5 20. c4 dxc4 21. Ndxe4 Rg2 22. Bxc4 Ne5 23. Bf1 b6 24. Bxg2 bxc5 25. Nxc5 Nxg2 26. Qf1 Qa5 27. Rc1 Nh4 28. Qe2 Nef3 29. Rhd1 g5 30. Rc4 Re8 31. Ra4 Qb5 32. Qxb5 cxb5 33. Rxa7 Kd8 34. a4 b4 35. Rc1 Re7 36. Rxe7 Kxe7 37. a5 Bc8 38. a6 Bxa6 39. Nxa6 Nd2 40. Nxb4 f5 41. Nd3 Ne4 42. b4 Nd6 43. Rc5 Nf3 44. b5 Nd2 45. Ka3 Kd7 46. Kb4 N2e4 47. Re5 Kc7 48. Re7+ Kb6 49. Rd7 Nxb5 50. f3 Ng3 51. Ne5 Nc7 52. Nc4+ Kc6 53. Rd6+ Kb7 54. Rg6 f4 55. e4 Ne2 56. d5 Nd4 57. Nd2 Ne2 58. Rxg5 Kc8 59. h4 { Black resigns. } 1-0


 

#159 Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 815 (RKQNRNBB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/pDjxdWQW

SP815

1. f4 g6 2. Nc3 Nc6 3. g3 f5 4. e4 fxe4 5. Bxe4 e5 6. fxe5 Bxe5 7. d3 Bxc3 8. bxc3 d5 9. Bg2 Nd7 10. Rxe8 Qxe8 11. Qe3 Qxe3 12. Nxe3 Nb6 13. O-O-O O-O-O 14. Ng4 Rf8 15. Re1 h5 16. Bc5 Rd8 17. Nh6 Na4 18. Bd4 Nxd4 19. cxd4 Nc3 20. Kd2 Nb5 21. Bh3+ Kb8 22. c3 c6 23. Re7 Rf8 24. Rg7 Rf2+ 25. Ke3 Rxh2 26. Rxg8+ Kc7 27. Rg7+ Kb6 28. Bf1 Nxc3 29. Rf7 Rxa2 30. Bh3 Nd1+ 31. Kf4 Rf2+ 32. Kg5 Rxf7 33. Nxf7 a5 34. Ne5 a4 35. Nd7+ Ka5 36. Kxg6 a3 37. Nc5 a2 38. Nb3+ Kb4 39. Na1 Kc3 40. Kxh5 Kb2 41. g4 Kxa1 42. g5 Kb2 43. g6 a1=Q 44. g7 Qa8 45. Be6 Qe8+ { White resigns. } 0-1


 

#160  Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235

Chess960 start position: 815 (RKQNRNBB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/03N69Jmd

SP815

1. e4 Nc6 2. Nc3 e5 3. g3 Ne6 4. Ne3 f6 5. d3 g6 6. Ncd5 Ne7 7. Qd2 c6 8. Nxe7 Rxe7 9. O-O-O Qc7 10. Kb1 O-O-O 11. c3 Qa5 12. Nc4 Qa6 13. f4 d5 14. exd5 cxd5 15. Ne3 d4 16. Nd5 Red7 17. c4 Nc7 18. Nxc7 Rxc7 19. fxe5 fxe5 20. b3 Bg7 21. g4 Qb6 22. Bf2 Bf8 23. Bg3 Bb4 24. Qe2 Bxe1 25. Rxe1 Re7 26. Be4 Rde8 27. Kb2 a5 28. a3 Kb8 29. Qd2 Ka7 30. Re2 Be6 31. h3 Bd7 32. Qg5 Ba4 { White resigns. } 0-1

 

 

 

Continue Reading

#141,142 Leyva Proenza, Richard (IM) vs Jovanovic, Bojan P (FM)

#141  Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Jovanovic, Bojan P (FM) FIDE:2270

Chess960 start position: 512 (BBRNQKNR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/RS5GCBnt

SP512

1. Nf3 c5 2. c4 b6 3. Nc3 Nf6 4. e4 Ne6 5. b3 Nd4 6. Nxd4 cxd4 7. Nd5 e5 8. O-O Bxd5 9. exd5 O-O 10. f4 d6 11. Qh4 e4 12. Bxd4 Qe7 13. Rce1 Rfe8 14. d3 e3 15. Rf3 e2 16. Rg3 Kh8 17. Qg5 Rg8 18. Re3 Qd7 19. R3xe2 Rge8 20. Bxf6 gxf6 21. Qxf6+ Kg8 22. Re7 { Black resigns. } 1-0


 

#142  Jovanovic, Bojan P (FM) FIDE:2270 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 512 (BBRNQKNR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/xZVtHc7Y

SP512

1. c4 Nf6 2. b4 e5 3. f4 d6 4. Nf3 c6 5. Qh4 Kg8 6. fxe5 dxe5 7. O-O c5 8. Ne3 b6 9. Nf5 h6 10. Qg3 Ne6 11. Bxe5 Nh5 12. Qh4 Bxf3 13. Bxb8 Rxb8 14. Rxf3 g6 15. Nd6 Qd7 16. Nxf7 Nd4 17. Nxh8 Nxe2+ 18. Kh1 Nxc1 19. Nxg6 Re8 20. h3 Qxd2 21. Qxh5 Qe1+ 22. Kh2 Ne2 23. Ne7+ Rxe7 24. Qg6+ { Black resigns. } 1-0

Continue Reading

#139,140 Leyva Proenza, Richard (IM) vs Jovic, Stevan (FM)

#139  Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184

Chess960 start position: 22 (NQBNRBKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/vHT3TT2k

SP22

1. e4 c6 2. Nc3 Nc7 3. d4 d5 4. Bd3 Nde6 5. Nb3 g6 6. O-O Bg7 7. e5 a5 8. Be3 Qa7 9. f4 a4 10. Nc1 Bh6 11. N1e2 Ng7 12. Qd1 Bg4 13. h3 Bd7 14. g4 Nge6 15. Qd2 O-O-O 16. b3 a3 17. Rf2 f6 18. f5 Bxe3 19. Qxe3 gxf5 20. gxf5 Rdg8+ 21. Kh2 Ng5 22. e6 Be8 23. Nf4 Qa5 24. Na4 Rg7 25. Rg1 Rhg8 26. Rfg2 b5 27. Nc5 Qc3 28. h4 h6 29. hxg5 hxg5 30. Ne2 Qb2 31. Kg3 Rh7 32. Qc1 Qxa2 33. Qd2 Rgh8 34. Qa5 Rh3+ 35. Kf2 Rxd3 36. Qa7 { Black resigns. } 1-0


 

#140 Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 22 (NQBNRBKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/AN1kWcZB

SP22

1. Nb3 e5 2. d4 exd4 3. Nxd4 Nc6 4. Nxc6 bxc6 5. e4 Bc5 6. Bd3 d6 7. Be3 Bb6 8. Nc3 O-O 9. Qc1 Bxe3 10. Rxe3 Nb6 11. O-O f5 12. exf5 Bxf5 13. Bxf5 Rxf5 14. Rfe1 Rxe3 15. Qxe3 Re5 16. Qc1 Qe8 17. Rxe5 Qxe5 18. Qe3 Qxe3 19. fxe3 Nc4 20. Nd1 Kf7 21. Kf2 Ke6 22. b3 Ne5 23. h3 g5 24. Ke2 d5 25. Nf2 c5 26. Nd3 Nd7 27. Kf3 c6 28. Kg4 Kf6 29. Kh5 Kf5 30. Nf2 Nf6+ 31. Kh6 g4 32. hxg4+ Nxg4+ 33. Nxg4 Kxg4 34. Kxh7 Kg3 35. Kg6 Kxg2 36. Kf5 Kf3 37. Ke5 Kxe3 38. Kd6 Kd2 39. Kxc6 c4 40. Kxd5 c3 41. b4 Kxc2 42. b5 Kd3 43. a4 c2 44. a5 c1=Q 45. b6 Qc4+ 46. Kd6 Qa6 47. Kc6 Qxa5 { White resigns. } 0-1

Continue Reading

#96-103 Leyva Proenza, Richard (IM) vs Terzi, Alexei (FM)

#96 Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 409 (RQNBBNKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/EX0KY0xe

SP409

1. c4 c5 2. b4 cxb4 3. Qxb4 Ng6 4. Rb1 b6 5. d4 d6 6. e4 e5 7. Ne2 Bc6 8. Bc2 Bf6 9. Bc3 Qc7 10. Ne3 Bg5 11. Nf5 Nge7 12. Nfg3 h5 13. h4 Bf6 14. Rd1 Ng6 15. Nf5 Nf8 16. Ne3 Ne7 17. dxe5 dxe5 18. Nd5 Qb7 19. Nxf6+ gxf6 20. f3 Ne6 21. O-O Ng6 22. g3 Kg7 23. Rd6 Rad8 24. Rfd1 Rxd6 25. Rxd6 Rc8 26. Rd1 Qc7 27. Be1 Bb7 28. Bb3 Ba6 29. Rc1 Rd8 30. Bf2 Rd3 31. Kg2 Qd7 32. Ba4 Qd8 33. Rc2 Qc8 34. Bb5 Bxb5 35. Qxb5 Qd7 36. Qxd7 Rxd7 37. Nc3 Ne7 38. Nd5 Nc6 39. Rc3 Kg6 40. Be3 f5 41. exf5+ Kxf5 42. g4+ hxg4 43. fxg4+ Kg6 44. h5+ Kg7 45. g5 Ncd4 46. Kh3 Nf5 47. Kg4 Nxe3+ 48. Rxe3 b5 49. Kf5 bxc4 50. h6+ Kh8 51. Rxe5 Rd8 52. Kf6 Rc8 53. Kxf7 Nxg5+ 54. Rxg5 c3 55. Rg1 c2 56. Rc1 Kh7 57. Nb4 Rc4 58. Nxc2 Kxh6 59. Ke6 Kg5 60. Kd5 Rc8 61. Kd4 Kf5 62. Ne3+ { Black resigns. } 1-0


 

#97  Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285

Chess960 start position: 409 (RQNBBNKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/XU5aCa2U

SP409

1. c4 e5 2. Ng3 Ne6 3. e3 c6 4. Nce2 d5 5. d3 Ne7 6. Bc3 O-O 7. O-O b5 8. cxb5 cxb5 9. b4 Bc7 10. Bb3 Bd6 11. Rc1 Bd7 12. a3 Qb7 13. Qb2 f6 14. e4 Kh8 15. Nf5 Nxf5 16. Bxd5 Bc6 17. Bxc6 Qxc6 18. exf5 Nd8 19. Ng3 Qd5 20. Qa2 Qb7 21. Ne4 Nf7 22. h3 Rad8 23. Bd2 Be7 24. Rc3 Rd7 25. Be3 Qb8 26. Rac1 Bd6 27. Qe6 Re7 28. Rc8 Rxe6 29. Rxb8 Ree8 30. Rxb5 Bb8 31. Rb7 Rd8 32. Rc3 Nd6 33. Rxb8 Rxb8 34. Nxd6 a6 35. Rc6 Ra8 36. Bc5 Kg8 37. Rc7 Rfd8 38. a4 h5 39. f3 Rab8 40. Kf2 Ra8 41. Ke3 h4 42. Ke4 Rab8 43. Ra7 Ra8 44. Rxa8 Rxa8 45. b5 axb5 46. axb5 Ra2 47. b6 Rxg2 48. b7 Re2+ 49. Kd5 Rb2 50. Ba7 { Black resigns. } 1-0


#98 Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 949 (RKBBRNNQ)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/hE7SwPTD

SP949

1. b3 e6 2. Bb2 Bf6 3. d4 d5 4. f3 Bd7 5. e4 g6 6. e5 Be7 7. f4 O-O-O 8. Ne3 Kb8 9. Nf3 c5 10. c3 Rc8 11. Bc2 cxd4 12. cxd4 Bb5 13. a3 h5 14. g3 Nh6 15. O-O-O Nd7 16. Kb1 Qf8 17. a4 Ba6 18. Qg2 Bb4 19. Rg1 Rc7 20. Bd3 Bxd3+ 21. Rxd3 Rec8 22. Rc1 Rxc1+ 23. Bxc1 Qd8 24. Bb2 Qb6 25. h3 Nf5 26. Nxf5 gxf5 27. Ng5 f6 28. Nh7 fxe5 29. fxe5 a6 30. Qe2 Qc7 31. Ng5 Qc6 32. Rd1 Nf8 33. Rc1 Qe8 34. Rxc8+ Kxc8 35. h4 Qg6 36. Qc2+ Kd7 37. Qd3 f4 38. Qxg6 Nxg6 39. gxf4 Nxh4 40. Kc2 Be7 41. Nh3 Ke8 42. Bc3 Kf7 43. Kd3 Kg6 44. Ke3 Kf5 45. Ba5 b5 46. axb5 axb5 47. Bc7 Kg4 48. Ng5 Nf5+ 49. Kd3 h4 50. Nxe6 h3 51. Ng5 h2 { White resigns. } 0-1


 

#99 Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285

Chess960 start position: 949 (RKBBRNNQ)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/OL4HtIiI

SP949

1. e4 e5 2. b3 c6 3. Ne3 Nf6 4. g3 Bc7 5. Bb2 d6 6. d3 h5 7. h4 Bd7 8. Bf3 O-O-O 9. O-O-O Ne6 10. Ne2 g6 11. Kb1 Kb8 12. d4 Ba5 13. dxe5 Bxe1 14. Qxe1 Ng8 15. exd6 f6 16. Nc4 Nc5 17. Qa5 Na6 18. Nf4 Qh7 19. e5 g5 20. hxg5 fxg5 21. Nd3 Qf7 22. Be4 Nh6 23. f4 g4 24. Bd4 Bc8 25. Nb4 b6 26. Nxa6+ { Black resigns. } 1-0


 

#100 Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 60 (NBNRQKBR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/vqr2XWX9

SP60

1. d4 d5 2. Nab3 c6 3. c3 Nd6 4. Nd3 f6 5. f4 Be6 6. Ndc5 Bc8 7. Be3 Qf7 8. O-O b6 9. Nd3 Bf5 10. Nf2 Bxb1 11. Rxb1 O-O 12. Nd3 Qg6 13. Qg3 Nc7 14. Qxg6 hxg6 15. Rbe1 Ne6 16. Bc1 Ne4 17. Nd2 Bd6 18. e3 Rd7 19. Nf2 Nxf2 20. Rxf2 c5 21. g3 Rc8 22. e4 cxd4 23. exd5 Nc5 24. Rf3 dxc3 25. bxc3 Na4 26. c4 Bb4 27. Re4 Nc3 28. Rxc3 Bxc3 29. Nf3 f5 30. Re6 Rxc4 31. Ba3 Bf6 32. Ne5 Bxe5 33. fxe5 Rxd5 34. Rxe7 Rc2 35. Re8+ Kh7 { White resigns. } 0-1


 

#101 Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285

Chess960 start position: 60 (NBNRQKBR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/OUfnoJ3R

SP60

1. d4 d5 2. c3 c6 3. e4 dxe4 4. Bxe4 Nd6 5. Bf3 Nb6 6. h3 h6 7. Bh2 Bh7 8. Qe2 O-O 9. O-O Nf5 10. Bxb8 Rxb8 11. Be4 Qd7 12. Nab3 Rbd8 13. Nc5 Qc7 14. Rfe1 e6 15. N1b3 Bg6 16. Na5 Nd5 17. Ncxb7 Rb8 18. Qa6 Qb6 19. Nc5 Qxa6 20. Nxa6 Rxb2 21. Nxc6 Nxc3 22. Rd3 Nxe4 23. Rxe4 Rb6 24. Nab4 a5 { White resigns. } 0-1


 

#102 Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 271 (NRKNQRBB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/X2ux9Fo2

SP271

1. f4 f5 2. Bxa7 Bxa2 3. Bxb8 Kxb8 4. Nc3 Bxb1 5. Kxb1 g6 6. Nb3 e5 7. g3 Nc6 8. e4 exf4 9. exf5 Qxe1+ 10. Rxe1 Bxc3 11. dxc3 Rxf5 12. Re8+ Ka7 13. Bxc6 dxc6 14. Nd4 Rf7 15. gxf4 Rxf4 16. Re7 h5 17. Re6 Rf1+ 18. Ka2 Rh1 19. Nf3 g5 20. Nxg5 Rxh2 21. Kb3 Nb6 22. c4 h4 23. Rh6 Nd7 24. Rh7 Nc5+ 25. Kc3 Kb6 26. b4 Na6 27. Kb3 c5 28. b5 Nb4 29. Ne6 Nxc2 30. Nxc7 Nd4+ 31. Kc3 Ka5 32. Nd5 Ka4 33. Rxb7 Rh3+ 34. Kb2 Rh2+ 35. Kc3 Rh3+ 36. Kd2 Kb3 37. Nf4 Rf3 38. Nd3 Rf5 39. b6 Kxc4 40. Rc7 Nb3+ 41. Ke3 Rf8 42. b7 Rb8 43. Ne5+ Kb5 44. Nd7 Re8+ 45. Kf2 { White wins on time. } 1-0


 

#103 Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285

Chess960 start position: 271 (NRKNQRBB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/afqTVt1M

SP271

1. e4 e5 2. f4 Nc6 3. fxe5 Qxe5 4. Nb3 Nb6 5. Nc3 O-O-O 6. d4 Qg5+ 7. Be3 Qh5 8. h3 Nc4 9. Rf5 Qg6 10. Rg5 Qh6 11. Bf4 f6 12. Rf5 g5 13. Bh2 Ne7 14. Rf1 d6 15. Qe2 f5 16. exf5 Nxf5 { White resigns. } 0-1

 

Continue Reading