#143-146 Sukovic, Andrej (FM) vs Jovic, Stevan (FM)

#143  Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184 vs Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235

Chess960 start position: 339 (BNRKQRNB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/8LvF7zhQ

SP339

1. g3 g6 2. Nc3 f5 3. b3 Nf6 4. Nb5 Nc6 5. Nf3 e5 6. O-O-O a6 7. Nc3 d5 8. e3 O-O-O 9. d4 Ne4 10. dxe5 Nxe5 11. Nxe5 Qxe5 12. Bxe4 dxe4 13. Bb2 Qa5 14. Kb1 b6 15. Ne2 Rxd1+ 16. Qxd1 Bxb2 17. Kxb2 Rd8 18. Qe1 Qxe1 19. Rxe1 c5 20. Kc1 Bc6 21. Rd1 Rxd1+ 22. Kxd1 g5 23. Kd2 Kd7 24. h4 h6 25. Ng1 Ke7 26. Ke2 Bb5+ 27. c4 Bc6 28. hxg5 hxg5 29. Kd2 Kf6 30. Kc3 f4 31. exf4 gxf4 32. gxf4 Bd7 33. Kd2 Bg4 34. Ke3 Kf5 35. f3 exf3 36. Nxf3 Kf6 37. Ne5 Bf5 38. a3 a5 39. Nd3 Be6 40. Nb2 b5 41. a4 { Black resigns. } 1-0


 

#144  Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235 vs Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184

Chess960 start position: 339 (BNRKQRNB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/XojGgJK8

SP339

1. e4 g6 2. Nf3 d6 3. d4 Nd7 4. b3 c5 5. Qa5+ b6 6. Qxa7 Bxe4 7. Nbd2 Ra8 8. Qxd7+ Qxd7 9. Nxe4 Rxa2 10. O-O f5 11. Nc3 Ra7 12. Nd5 Qc6 13. Ng5 Bxd4 14. Ne6+ Ke8 15. g3 Kf7 16. Ng5+ Kg7 17. Ne6+ Kh8 18. Nxf8 Qc8 19. Bxd4+ cxd4 20. Ra1 Rxa1 21. Rxa1 Qxf8 22. Nxb6 Qf6 23. Ra8 Qe5 24. Bd5 e6 25. Re8 exd5 26. Rxe5 dxe5 27. Nxd5 Kg7 28. Kf1 Nf6 29. Nxf6 Kxf6 30. Ke2 Ke6 31. c4 e4 32. b4 Kd6 33. Kd2 { The game is a draw. } 1/2-1/2


 

#145  Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184 vs Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235

Chess960 start position: 2 (BQNNRBKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/gd4mA1My

2

1. Ne3 b6 2. Nd3 e5 3. b3 c5 4. c4 Nc6 5. Nd5 e4 6. N3f4 N8e7 7. e3 Nxd5 8. Nxd5 Ne7 9. Nf4 d5 10. d3 dxc4 11. bxc4 exd3 12. Bxd3 Ng6 13. Nd5 Bd6 14. f4 Ne7 15. Qb2 f6 16. Nxf6+ gxf6 17. Qxf6 Rf8 18. Qg7# { White wins by checkmate. } 1-0


 

#146  Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235 vs Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184

Chess960 start position: 2 (BQNNRBKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/QG4krBjl

2

1. b4 e5 2. a3 b6 3. e4 c5 4. bxc5 Bxc5 5. Nd3 d6 6. c3 Ne6 7. Qb3 Ne7 8. g3 O-O 9. a4 Bc6 10. Bh3 Ng5 11. Bg2 Qb7 12. Nxc5 dxc5 13. d3 Kh8 14. Ne3 f5 15. h4 Nf7 16. Nd5 Nd6 17. c4 fxe4 18. dxe4 Ng8 19. Bc3 Nf6 20. O-O Qd7 21. Rd1 Bxa4 22. Nxf6 gxf6 23. Rxd6 Qxd6 24. Qxa4 Re7 25. Rd1 Qc7 26. Bh3 Rd8 27. Rd5 Rg7 28. Bf5 Rdg8 29. Be1 Qf7 30. Qd1 Qe8 31. Rd6 Qe7 32. Kg2 Ra8 33. Qd5 Rag8 34. Bd2 Qe8 35. Be6 Qh5 36. Bxg8 Rxg8 37. Rxf6 { Black resigns. } 1-0

 

 

Continue Reading

#139,140 Leyva Proenza, Richard (IM) vs Jovic, Stevan (FM)

#139  Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184

Chess960 start position: 22 (NQBNRBKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/vHT3TT2k

SP22

1. e4 c6 2. Nc3 Nc7 3. d4 d5 4. Bd3 Nde6 5. Nb3 g6 6. O-O Bg7 7. e5 a5 8. Be3 Qa7 9. f4 a4 10. Nc1 Bh6 11. N1e2 Ng7 12. Qd1 Bg4 13. h3 Bd7 14. g4 Nge6 15. Qd2 O-O-O 16. b3 a3 17. Rf2 f6 18. f5 Bxe3 19. Qxe3 gxf5 20. gxf5 Rdg8+ 21. Kh2 Ng5 22. e6 Be8 23. Nf4 Qa5 24. Na4 Rg7 25. Rg1 Rhg8 26. Rfg2 b5 27. Nc5 Qc3 28. h4 h6 29. hxg5 hxg5 30. Ne2 Qb2 31. Kg3 Rh7 32. Qc1 Qxa2 33. Qd2 Rgh8 34. Qa5 Rh3+ 35. Kf2 Rxd3 36. Qa7 { Black resigns. } 1-0


 

#140 Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 22 (NQBNRBKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/AN1kWcZB

SP22

1. Nb3 e5 2. d4 exd4 3. Nxd4 Nc6 4. Nxc6 bxc6 5. e4 Bc5 6. Bd3 d6 7. Be3 Bb6 8. Nc3 O-O 9. Qc1 Bxe3 10. Rxe3 Nb6 11. O-O f5 12. exf5 Bxf5 13. Bxf5 Rxf5 14. Rfe1 Rxe3 15. Qxe3 Re5 16. Qc1 Qe8 17. Rxe5 Qxe5 18. Qe3 Qxe3 19. fxe3 Nc4 20. Nd1 Kf7 21. Kf2 Ke6 22. b3 Ne5 23. h3 g5 24. Ke2 d5 25. Nf2 c5 26. Nd3 Nd7 27. Kf3 c6 28. Kg4 Kf6 29. Kh5 Kf5 30. Nf2 Nf6+ 31. Kh6 g4 32. hxg4+ Nxg4+ 33. Nxg4 Kxg4 34. Kxh7 Kg3 35. Kg6 Kxg2 36. Kf5 Kf3 37. Ke5 Kxe3 38. Kd6 Kd2 39. Kxc6 c4 40. Kxd5 c3 41. b4 Kxc2 42. b5 Kd3 43. a4 c2 44. a5 c1=Q 45. b6 Qc4+ 46. Kd6 Qa6 47. Kc6 Qxa5 { White resigns. } 0-1

Continue Reading

#119-128 Jovic, Stevan (FM) vs Kalvaitis, Sigitas (FM)

#119  Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184 vs Kalvaitis, Sigitas (FM) FIDE:2143

Chess960 start position: 521 (RNQBBKNR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/7R8IK6zp

SP521

1. Nf3 Nf6 2. d4 d6 3. c4 Bd7 4. Nc3 Nc6 5. d5 Ne5 6. Nxe5 dxe5 7. e4 c6 8. Be2 cxd5 9. cxd5 Bb6 10. f3 O-O 11. Bf2 Nh5 12. Bxb6 axb6 13. Qg5 Nf4 14. Qxe5 Nxe2 15. Nxe2 Bb5 16. Qc3 Qxc3 17. bxc3 Rfc8 18. Kf2 Bxe2 19. Kxe2 Rxc3 20. Rhd1 g5 21. Rd2 Kg7 22. Rb2 Ra6 23. Kd2 Rca3 24. Rc2 Kf6 25. Kc1 Ke5 26. Kb2 b5 27. Rc7 Re3 28. Rxe7+ Kf6 29. Rxb7 Re2+ 30. Kc3 Rxg2 31. Rxb5 Rxh2 32. a4 Rf2 33. a5 Rxf3+ 34. Kd4 g4 35. Rb6+ Rxb6 36. axb6 Rb3 37. e5+ Ke7 38. Ra7+ Ke8 39. b7 Kd8 40. b8=Q+ Rxb8 41. Rxf7 g3 42. Rxh7 Rb4+ 43. Kc5 Rg4 44. Kd6 Kc8 45. Rh8+ Kb7 46. Rh1 g2 47. Rg1 Kc8 48. Ke7 Rg7+ 49. Kf6 Rg3 50. e6 Kd8 51. d6 Rf3+ 52. Ke5 Rg3 53. Ra1 Kc8 54. d7+ Kc7 55. Rc1+ { Black resigns. } 1-0


 

#120  Kalvaitis, Sigitas (FM) FIDE:2143 vs Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184

Chess960 start position: 521 (RNQBBKNR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/GYM5hsla

SP521

1. Nf3 d5 2. d4 c6 3. c4 Nd7 4. cxd5 cxd5 5. Nc3 Ngf6 6. Ne5 O-O 7. O-O e6 8. f4 Bb6 9. e3 Ne4 10. Nxe4 dxe4 11. Bb4 Nxe5 12. fxe5 Bb5 13. Rf4 Qxc1 14. Rxc1 Rfc8 15. Rxc8+ Rxc8 16. Bc3 Bd3 17. Kf2 Bc7 18. Rg4 Bd8 19. Ke1 h5 20. Rf4 Bg5 21. Bxh5 Bxf4 22. exf4 g6 23. Be2 Bxe2 24. Kxe2 b5 25. a3 a5 26. Ke3 b4 27. axb4 axb4 28. Bxb4 Rc2 29. Bc3 Rxg2 30. Kxe4 Rxh2 31. d5 exd5+ 32. Kxd5 Rf2 33. Ke4 Kf8 34. Bd4 Rh2 35. b4 Ke7 36. b5 Kd7 37. Kd5 Rh4 38. Be3 Rh3 39. Bd4 Rf3 40. Ke4 Rb3 41. b6 Ke6 42. Bc5 Rb1 43. Bd4 Rb4 44. Kd3 Kd5 45. Be3 Rb3+ 46. Kc2 Kc4 47. Bd4 Rb4 48. Be3 Rb5 49. Bg1 Ra5 50. Kd2 Kd5 51. Kc3 Rb5 52. Bf2 Ke4 53. Kc4 Rb1 54. Bc5 Kxf4 55. Bb4 Rc1+ 56. Bc3 Rb1 57. Bb4 { The game is a draw. } 1/2-1/2


 

#121  Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184 vs Kalvaitis, Sigitas (FM) FIDE:2143

Chess960 start position: 562 (BRNKNBRQ)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/QN1mMLFB

SP562

1. b3 b6 2. Nf3 Nf6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. Ne5 Bxg2 6. Qxg2 Ke8 7. O-O h5 8. h4 Ng4 9. Nxg4 Bxa1 10. Nd3 hxg4 11. Rxa1 g5 12. Qh2 gxh4 13. Qxh4 Qg7 14. f3 gxf3 15. exf3 Qxg3+ 16. Qxg3 Rxg3+ 17. Kf2 Rg8 18. Rg1 Rxg1 19. Rxg1 d6 20. Rg8+ Kd7 21. Rf8 f6 22. Nf4 b5 23. b4 Ra8 24. a3 a5 25. c3 axb4 26. axb4 Nb6 27. Rxa8 Nxa8 28. Ne2 e5 29. f4 Nb6 30. fxe5 dxe5 31. Kf3 f5 32. Ng3 Ke6 33. Nh5 Nd5 34. Ng7+ Kf6 35. Nh5+ Kg5 36. Ng3 e4+ 37. Kf2 Nf4 38. Ke3 Ne6 39. Ne2 Kf6 40. d4 exd3 41. Kxd3 Kg5 42. c4 Nf4+ 43. Nxf4 Kxf4 44. cxb5 Kg3 45. Kd4 f4 46. Kc5 f3 47. Kc6 f2 48. Kxc7 f1=Q 49. b6 Qc4+ 50. Kb8 Qxb4 51. b7 Kf4 52. Ka7 Qa5+ 53. Kb8 Ke5 54. Kc8 Qc5+ 55. Kd7 Qb6 { White resigns. } 0-1

 

 


 

#122  Kalvaitis, Sigitas (FM) FIDE:2143 vs Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184

Chess960 start position: 562 (BRNKNBRQ)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/TisoWEiD

SP562

1. b4 Nf6 2. Nf3 b6 3. g3 Nd6 4. Bg2 Nde4 5. Nd3 e6 6. h4 d5 7. Nfe5 Ke8 8. b5 Bd6 9. Nc6 Bxc6 10. bxc6 Ke7 11. g4 Nc5 12. g5 Nfe4 13. Ke1 f6 14. Nxc5 Nxc5 15. Bxd5 exd5 16. Qxd5 Rbf8 17. Rb4 h6 18. Re4+ Kd8 19. d4 Nxe4 20. Qe6 Rf7 21. Qxf7 Kc8 22. Qe6+ Kb8 23. Qxe4 hxg5 24. hxg5 Re8 25. Rh1 Qg8 26. Qd3 Qxa2 27. Kd2 Qa5+ 28. Bc3 Qxg5+ 29. e3 Qg2 30. Rf1 Qxc6 31. d5 Qb7 32. Rg1 Bf8 33. e4 c6 34. Kc1 cxd5 35. exd5 Qc7 36. Rg3 Qf4+ 37. Kb2 Qxf2 38. d6 Qc5 39. d7 Rd8 40. Rg4 Qc6 41. Rd4 Bc5 42. Rd5 a6 43. Kc1 Kc7 44. Be1 Rxd7 45. Bg3+ Kc8 46. Rxd7 Qxd7 47. Qxa6+ Qb7 48. Qc4 Qe7 49. Qa6+ Kd7 50. Qb7+ Ke6 51. Qe4+ Kf7 52. Qd5+ Qe6 53. Qb7+ Kg6 54. Qg2 Qe3+ 55. Kb1 Qg1+ { White resigns. } 0-1


 

#123  Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184 vs Kalvaitis, Sigitas (FM) FIDE:2143

Chess960 start position: 595 (BRQNKRNB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/wYhOHfY3

SP595

1. g3 g5 2. Ne3 b6 3. Nf3 Ne6 4. O-O f5 5. b3 Bxa1 6. Rxa1 f4 7. Nc4 Nf6 8. Nfe5 Bxh1 9. Kxh1 Qb7+ 10. Kg1 Nd4 11. Qd1 b5 12. Nb2 Qe4 13. e3 Nxc2 14. Nxd7 Nxd7 15. d3 Qe6 16. Qxc2 f3 17. Kh1 Qh3 18. Rg1 Rf6 19. Qd1 Qxh2+ { White resigns. } 0-1


 

#124  Kalvaitis, Sigitas (FM) FIDE:2143 vs Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184

Chess960 start position: 595 (BRQNKRNB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/spNj3wQp

SP595

1. b4 b6 2. Nf3 Nf6 3. Ne3 Ne6 4. c4 c5 5. g3 g6 6. Bg2 O-O 7. O-O Ne4 8. Bxh8 Kxh8 9. Nd5 Qd8 10. Qb2+ Kg8 11. d3 Nd6 12. e4 Ng7 13. bxc5 Bxd5 14. cxd6 Bc6 15. c5 exd6 16. cxd6 f6 17. Nd4 Ne8 18. Qb3+ Kg7 19. Qa3 Rb7 20. f4 Qb8 21. Nxc6 dxc6 22. e5 fxe5 23. fxe5 Rxf1+ 24. Rxf1 Qc8 25. Qc3 { Black resigns. } 1-0


 

#125  Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184 vs Kalvaitis, Sigitas (FM) FIDE:2143

Chess960 start position: 205 (QNRBKNBR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/3hEX9kju

SP205

1. b3 b6 2. Qxg7 Ng6 3. Ne3 e6 4. Ng4 Qxg2 5. Ne5 Qxh1 6. Kf1 Nf4 7. e3 Bf6 { White resigns. } 0-1


 

#126  Kalvaitis, Sigitas (FM) FIDE:2143 vs Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184

Chess960 start position: 205 (QNRBKNBR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/YOKINQ3O

SP205

1. b3 Ne6 2. Ne3 f6 3. h3 Bf7 4. Bh2 c6 5. O-O Bc7 6. Bxc7 Nxc7 7. c4 d6 8. Bc2 O-O 9. Nc3 Nd7 10. Qb1 h6 11. d4 Rfe8 12. Bh7+ Kh8 13. Bg6 Kg8 14. Ng4 Nf8 15. Bd3 e5 16. dxe5 fxe5 17. f4 Nd7 18. Bh7+ Kf8 19. fxe5 dxe5 20. Rxf7+ Kxf7 21. Qg6+ Ke7 22. Qxg7+ Kd8 23. Rd1 Re7 24. Qh8+ Ne8 25. Nf6 Kc7 26. Nfd5+ cxd5 27. Nxd5+ Kd8 28. Bg6 Re6 29. Bxe8 Rxe8 30. Nf6 Kc7 31. Rxd7+ Kc6 32. Qh7 Red8 33. Qe4+ Kb6 34. Qxe5 Rxd7 35. Qb5+ Kc7 36. Qxd7+ Kb6 37. Nd5+ Kc5 38. Qe7+ Kc6 39. Qe6+ Kc5 40. b4+ Kd4 41. Qg4+ Ke5 42. Qf4+ Ke6 43. Qf6+ Kd7 44. Qe7+ { Black resigns. } 1-0


 

#127  Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184 vs Kalvaitis, Sigitas (FM) FIDE:2143

Chess960 start position: 812 (RBKQNRBN)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/ALccEG66

SP812

1. Ng3 Ng6 2. d4 c6 3. c3 f6 4. f3 Qa5 5. Ne4 Nd6 6. e3 Nxe4 7. Bxe4 Bd6 8. Nc2 O-O-O 9. Kb1 f5 10. Bd3 e5 11. b4 Qc7 12. Qc1 Rde8 13. a4 exd4 14. cxd4 Bxh2 15. b5 Bxg1 16. Rxg1 Kb8 17. Qb2 c5 18. Rc1 c4 19. Bf1 d5 20. Qc3 f4 21. exf4 Nxf4 22. Kb2 Ne2 23. Bxe2 Rxe2 24. Re1 Rxg2 25. Re3 Bf7 26. Ka3 Qd6+ 27. Qb4 Rd8 28. Qxd6+ Rxd6 29. Nb4 Rf2 30. Rg1 g6 31. Rg5 Rf6 32. Nxd5 R2xf3 33. Rxf3 Rxf3+ 34. Kb4 Rf5 35. Rxf5 gxf5 36. Nf6 h5 { White resigns. } 0-1


 

#128  Kalvaitis, Sigitas (FM) FIDE:2143 vs Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184

Chess960 start position: 812 (RBKQNRBN)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/XzpRNnf2

SP812

1. c3 Ng6 2. f4 d5 3. f5 Ne5 4. Nf3 Nxf3 5. exf3 Nf6 6. d4 c6 7. Bd3 Bf4+ 8. Kc2 Qa5 9. Qe2 e6 10. g3 Bd6 11. Nf2 O-O-O 12. Ng4 Nxg4 13. fxg4 Kc7 14. a4 Kb8 15. b4 Qc7 16. Qe3 e5 17. dxe5 Bxe5 18. Qxa7+ Kc8 19. Bb6 Qd6 20. Bxd8 Rxd8 21. Qc5 Qf6 22. a5 Bd6 23. Qa7 Bb8 24. Qf2 d4 25. a6 Ba7 26. axb7+ Kxb7 27. c4 Qe7 28. Rfe1 Qd7 29. f6 { Black resigns. } 1-0

Continue Reading

#104-109 Terzi, Alexei (FM) vs Jovic, Stevan (FM)

#104 Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285 vs Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184

Chess960 start position: 79 (NNRKQRBB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/cfmxP49q

SP79

1. g4 Nc6 2. f4 Nb6 3. Nc3 O-O-O 4. e4 e5 5. f5 f6 6. O-O-O g6 7. Nb3 Bg7 8. Kb1 d6 9. h4 Bf7 10. Qg3 gxf5 11. Rxf5 Be6 12. Rff1 Qg6 13. g5 fxg5 14. Qxg5 Bf6 15. Qxg6 hxg6 16. Bf2 Bg4 17. Rde1 Rf7 18. Nd5 Nxd5 19. exd5 Ne7 20. Rg1 Bh5 21. d4 Rdf8 22. Be4 Bg7 23. Be3 Nf5 24. Bxf5+ Rxf5 25. dxe5 Bxe5 26. Nd4 Bxd4 27. Bxd4 Rxd5 28. Be3 b6 29. Rgf1 Rdf5 30. Rxf5 gxf5 31. Bf4 Rg8 32. Bg5 Rf8 33. Bf4 Kd7 34. Kc1 c5 35. c4 a6 36. a4 Bf7 37. Rd1 d5 38. cxd5 Re8 39. a5 b5 40. Bg3 Re4 41. Bf2 f4 42. d6 Ra4 43. Rd3 Bg6 44. Rc3 Kxd6 45. Bxc5+ Kd5 46. Bb6 Ke4 47. Rc6 Bh5 48. Rc5 Be2 49. h5 Bc4 50. Kc2 Ra1 51. Rc8 Rh1 52. Rh8 f3 53. h6 Rh2+ 54. Kc3 Kf5 55. Rf8+ Kg4 56. Be3 Be6 57. Rf6 Bf5 58. Rxa6 f2 59. Bxf2 Rxf2 60. Rb6 Rc2+ 61. Kb3 Rc7 62. Rxb5 Be6+ 63. Ka3 Rh7 64. a6 Ra7 65. Ra5 Bc8 66. b4 Bd7 67. h7 Ra8 68. a7 Bc6 69. Kb2 Bb7 70. Rb5 { Black resigns. } 1-0


 

#105 Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184 vs Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285

Chess960 start position: 79 (NNRKQRBB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/Jfx0luw2

SP79

1. Nc3 Nb6 2. Nb3 Nc6 3. f4 O-O-O 4. e4 e6 5. e5 f6 6. O-O-O fxe5 7. fxe5 Rxf1 8. Qxf1 Nxe5 9. g3 d5 10. Re1 Nc6 11. Bxb6 axb6 12. Bxd5 g5 13. Be4 Qd7 14. d3 Bg7 15. Qh3 Rf8 16. Rf1 h6 17. Rxf8+ Bxf8 18. Qf1 Qf7 19. Qxf7 Bxf7 20. Ne2 Ne5 21. Kd2 c6 22. c3 Kc7 23. Nbd4 b5 24. a3 Bc5 25. Kc2 Bb6 26. b4 Kd6 27. h3 Bh5 28. g4 Bf7 29. Nf3 Nd7 30. d4 e5 31. Kd2 Bc4 32. Ng3 Be6 33. Kd3 exd4 34. cxd4 Nf6 35. Ne5 Nd5 36. Nf5+ Bxf5 37. Bxf5 Nf4+ 38. Ke4 Nxh3 39. Nf7+ Ke7 40. Nxh6 Nf2+ 41. Ke3 Nd1+ 42. Kd2 Nb2 43. Kc3 Na4+ 44. Kd3 Bc7 45. Bc8 b6 46. Bb7 Kd7 47. d5 cxd5 48. Bxd5 Be5 49. Kc2 Nc3 50. Bf3 Na4 51. Be2 Nc3 52. Bd3 Kc6 53. Nf7 Bf6 54. Nxg5 Bxg5 55. Kxc3 Bc1 56. Kb3 Bg5 57. a4 bxa4+ 58. Kxa4 Bd2 59. Kb3 Kd5 60. b5 { The game is a draw. } 1/2-1/2


 

#106 Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285 vs Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184

Chess960 start position: 505 (RQNBBKNR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/rBROpZYZ

SP505

1. c4 e5 2. Nf3 d6 3. O-O Nb6 4. c5 Nd5 5. cxd6 cxd6 6. d4 Ngf6 7. e4 Nf4 8. dxe5 dxe5 9. Bb4+ Kg8 10. a4 Bc6 11. Bc2 a5 12. Ba3 Bb6 13. Nb3 h6 14. Rd1 Ng4 15. Rd2 Qa7 16. Qe1 Re8 17. h3 Nf6 18. Rad1 Kh7 19. Bd6 Nd7 20. Nc1 Re6 21. Ne2 Ng6 22. Ng3 Nc5 23. b3 Rhe8 24. Nh5 Na6 25. Ba3 Nb4 26. Bxb4 axb4 27. Bd3 Nf4 28. Nxf4 exf4 29. e5+ Kg8 30. Be4 Be3 31. Bxc6 Bxd2 32. Qxd2 bxc6 33. Qxf4 c5 34. Rd5 Rc8 35. Nd2 Qe7 36. Nc4 f6 37. Nd6 Rf8 38. Nf5 Qf7 39. g4 Rxe5 40. Rxe5 fxe5 41. Qxe5 Re8 42. Qxc5 Qxb3 43. Qd4 Qc3 44. Qd5+ Kh8 45. Qd7 Re1+ 46. Kg2 Qa1 47. Ne3 Rg1+ 48. Kf3 Qf6+ 49. Ke2 Qf8 50. Qd3 Ra1 51. Qb3 Ra3 52. Qb1 b3 53. Nf5 Qe8+ 54. Kf1 Qe5 55. Kg2 b2 56. Qc2 Rc3 57. Qxb2 Rg3+ 58. Nxg3 Qxb2 59. Nf5 Qa3 60. Ne3 Qxa4 61. h4 Qa8+ 62. Kg3 g6 63. g5 h5 64. Ng2 Qb8+ 65. Nf4 Kg7 66. Kf3 Qc8 67. Ke3 Qg4 { White resigns. } 0-1


 

#107 Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184 vs Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285

Chess960 start position: 505 (RQNBBKNR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/LUNlXj4B

SP505

1. Nb3 Nf6 2. Nf3 O-O 3. c3 d5 4. Bc2 c6 5. d4 Nd6 6. Nbd2 b5 7. Ng5 h6 8. Nh7 Nxh7 9. Bxh7+ Kh8 10. Bd3 Nc4 11. b3 Nxd2+ 12. Bxd2 e5 13. Bf5 Bb6 14. e3 c5 15. dxc5 Bxc5 16. e4 Bc6 17. O-O Qb7 18. exd5 Bxd5 19. Bh3 Rad8 20. Qc1 Qb6 21. c4 bxc4 22. bxc4 Be4 23. a4 Bd3 24. a5 Qf6 25. Be3 Bxe3 26. Qxe3 Bxf1 27. Rxf1 Rd4 28. Rc1 Rfd8 29. g3 Rd1+ 30. Rxd1 Rxd1+ 31. Bf1 Qa6 32. Qf3 Rxf1+ 33. Kxf1 Qxc4+ 34. Kg1 a6 35. Qa8+ Kh7 36. Qb7 f6 37. Qb1+ Kg8 38. Qb8+ Kf7 39. Qb7+ Kg6 40. Qb1+ e4 41. Qb6 Qe2 42. h4 h5 43. Qd8 Qb5 44. Qb6 Qd3 45. Qe6 Qe2 46. Qe8+ Kh7 47. Kg2 Qf3+ 48. Kg1 e3 49. Qxe3 Qxe3 50. fxe3 Kg6 51. Kf2 Kf5 52. Kf3 Ke5 53. e4 Kd4 54. Kf4 g6 55. Kf3 g5 56. hxg5 fxg5 57. e5 Kxe5 58. Ke3 Kd5 59. Kd3 Kc5 60. Ke4 Kb5 61. Kf5 h4 62. gxh4 gxh4 63. Kg4 Kxa5 64. Kxh4 Kb4 65. Kg3 a5 66. Kf2 Kc3 67. Ke2 Kc2 { White resigns. } 0-1


 

#108 Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285 vs Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184

Chess960 start position: 124 (NBQRNKBR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/xcTI7746

SP124

1. d4 Nf6 2. c4 d5 3. cxd5 Nxd5 4. e4 Nf6 5. f3 c6 6. Bf2 Nc7 7. O-O Ne6 8. Nb3 Nf4 9. Qe3 h5 10. Bg3 Ng6 11. Bxb8 Qxb8 12. Nd3 h4 13. f4 e6 14. f5 exf5 15. Rxf5 Qxh2+ 16. Kxh2 Ng4+ 17. Kg1 Nxe3 18. Rdf1 Nxf5 19. exf5 Ne7 20. Ndc5 b6 21. f6 gxf6 22. Ne4 Nd5 23. Nxf6 h3 24. Be4 hxg2 25. Bxg2 Ne3 26. Re1 Nxg2 27. Kxg2 Bh7 28. Ng4 Bf5 29. Ne5 Be6 30. Ng6+ fxg6 31. Rxe6 Kf7 32. Rxc6 Rd7 33. a4 Re8 34. Kf3 Kg7 35. a5 Rf7+ 36. Kg4 Re4+ 37. Kg3 Re3+ { White resigns. } 0-1


 

#109 Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184 vs Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285

Chess960 start position: 124 (NBQRNKBR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/AGoih49J

SP124

1. Nb3 c5 2. c3 d5 3. d4 b6 4. e4 Qa6+ 5. Bd3 c4 6. Be2 Qxa2 7. Nd2 b5 8. exd5 Nb6 9. Nc2 Nxd5 10. Bf3 Nef6 11. Ne4 a5 12. Nxf6 exf6 13. Ne3 Nxe3+ 14. fxe3 Qa4 15. Bc6 Qb3 16. Bf2 h6 17. O-O Bh7 18. e4 O-O 19. Rfe1 b4 20. d5 Bd6 21. Bb6 bxc3 22. Bxd8 cxb2 23. Qb1 Rxd8 24. Kh1 Rb8 25. Re2 a4 { White resigns. } 0-1

Continue Reading