David Bronstein Memorial 2019 #133,134 Tomic, Aleksandar (FM) vs Sukovic, Andrej (FM)

#133 Tomic, Aleksandar (FM) FIDE:2316 vs Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235

Chess960 start position: 711 (RKBQNNRB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/XMXMxiot

SP711

1. b3 a5 2. a4 g6 3. Bb2 Bxb2 4. Kxb2 d5 5. f4 Nd6 6. Nf3 Nd7 7. g4 Nb6 8. d3 f6 9. h3 Re8 10. Ng3 e5 11. fxe5 fxe5 12. e4 d4 13. Qd2 Bd7 14. Qg5 Qe7 15. Rgf1 O-O-O 16. Qxe7 Rxe7 17. Ng5 h6 18. Nf3 Rg8 19. Bg2 Be8 20. g5 h5 21. h4 Bd7 22. Nd2 Bg4 23. Rf2 Kd8 24. Raf1 Nd7 25. Bf3 Bxf3 26. Rxf3 Ke8 27. Ka3 Rf7 28. Rxf7 Nxf7 29. Nc4 b6 30. b4 axb4+ 31. Kxb4 Ke7 32. Ne2 Ra8 33. c3 Nc5 34. Rxf7+ Kxf7 35. Nxe5+ Kg7 36. cxd4 Ne6 37. d5 Nc5 38. Nc3 Rf8 39. d4 Nb7 40. Kb5 Nd8 41. d6 cxd6 42. Nd7 Rf3 43. Nd5 Ne6 44. Kc4 Rh3 45. N7xb6 Rxh4 46. a5 Rxe4 47. a6 Rxd4+ 48. Kb5 Rf4 49. Nxf4 Nc7+ 50. Ka5 Nxa6 51. Kxa6 h4 52. Kb5 Kf7 53. Nbd5 h3 54. Nxh3 Ke6 55. Ndf4+ Kf5 56. Kc4 Kg4 57. Kd5 Kh4 58. Kxd6 Kg4 59. Ke6 Kg3 60. Kf6 Kf3 61. Kxg6 Kg4 62. Kf6 Kf3 63. g6 { Black resigns. } 1-0


 

#134 Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235 vs Tomic, Aleksandar (FM) FIDE:2316

Chess960 start position: 711 (RKBQNNRB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/jpoHvXcS

SP711

1. g3 g5 2. d4 c6 3. e4 d6 4. Ne3 Qb6 5. c3 a5 6. f4 gxf4 7. Nc4 Qa6 8. Na3 fxg3 9. Rxg3 Rxg3 10. hxg3 Nf6 11. Bf4 Ng6 12. e5 Bf5+ 13. Nec2 Nxf4 14. gxf4 Ne4 15. Qe1 Qd3 16. O-O-O Qg3 17. Bxe4 Qxf4+ 18. Qe3 Qxe3+ 19. Nxe3 Bxe4 20. exd6 exd6 21. Rf1 Bg6 22. Nac4 Kc7 23. Nf5 d5 24. Ne5 Bxe5 25. dxe5 Re8 26. Nd6 Rxe5 27. Nxf7 Re2 { Black wins on time. } 0-1

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #131,132 Sukovic, Andrej (FM) vs Leyva Proenza, Richard (IM)

#131  Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 441 (RNNBBQKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/DzZ3YyCP

SP441

1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. f4 d6 4. Bf2 Bd7 5. N1e2 Nb6 6. Ng3 e6 7. d3 d5 8. Bf3 Nd4 9. Qd1 Bc6 10. O-O Qd6 11. e5 Qe7 12. Bxd4 cxd4 13. Nce2 Qc5 14. f5 Bg5 15. fxe6 fxe6 16. Bg4 Be3+ 17. Kh1 Bd7 18. Nf4 Qe7 19. a4 O-O 20. a5 Bxf4 21. axb6 a6 22. Qe2 Qg5 23. Bh3 Qxe5 24. Qxe5 Bxe5 25. Rfe1 Bxg3 26. hxg3 Rf6 27. Re5 Rc8 28. Rae1 Rxc2 29. Bxe6+ Bxe6 30. Rxe6 Rxe6 31. Rxe6 Rxb2 32. Rd6 Kf8 33. Rxd5 Rxb6 34. Rxd4 Ke7 35. Kg1 Rd6 36. Rb4 b5 37. d4 Ke6 38. Kf2 Kd5 39. Ke3 Re6+ 40. Kd3 Rg6 41. Rb1 { White resigns. } 0-1


 

#132  Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235

Chess960 start position: 441 (RNNBBQKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/WbiyMMiP

SP441

1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. f4 e5 4. fxe5 Nxe5 5. Bg3 d6 6. Nd3 Nxd3 7. Qxd3 Bc6 8. O-O Qe7 9. Bg4 Bc7 10. Nd5 Bxd5 11. exd5 O-O 12. Rae1 Qd8 13. Rf2 b5 14. Rfe2 c4 15. Qf3 Nb6 16. Re7 Na4 17. Rd7 Qb8 18. Ree7 Bb6+ 19. Kh1 Nc5 20. Bxd6 Nxd7 21. Bxb8 Nxb8 22. d6 Na6 23. Rxf7 Nc5 24. Rxf8+ Rxf8 25. Qd5+ Kh8 26. g3 Na6 27. Qxb5 Nc5 28. Qxc4 g6{ Black resigns. } 1-0

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #129,130 Kocheev, Aleksandr vs Sukovic, Andrej (FM)

#129 Kocheev, Aleksandr FIDE:2315 vs Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235

Chess960 start position: 122 (NQRNBBKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/g39aK7Lo

SP122

1. e4 c5 2. Nb3 g6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Bg7 5. Nf3 O-O 6. c4 d6 7. Bc3 Bxc3 8. Nxc3 Nc7 9. h4 b5 10. h5 Nde6 11. hxg6 hxg6 12. cxb5 Nxb5 13. Nd5 Kg7 14. Nxe7 Rc5 15. b4 Re5 16. Nxe5 dxe5 17. Qb3 Bd7 18. Qh3 Rh8 19. Qxh8+ Qxh8 20. Rxh8 Kxh8 21. Nc6 Bxc6 22. Rxc6 Nbd4 23. Ra6 { Black resigns. } 1-0


 

#130 Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235 vs Kocheev, Aleksandr FIDE:2315

Chess960 start position: 122 (NQRNBBKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/uJgB2ouj

SP122

1. g3 e5 2. Bg2 Nb6 3. c4 Ne6 4. O-O f6 5. Nb3 Bg6 6. d3 c6 7. Ne3 Rd8 8. Ba5 Nd4 9. Nxd4 exd4 10. Nc2 Qe5 11. b4 Re8 12. Bxb6 axb6 13. Rfe1 h5 14. Qb2 h4 15. Qxd4 Qxd4 16. Nxd4 Bxb4 17. Red1 hxg3 18. hxg3 Bc5 19. Nc2 Rxe2 20. d4 Bxc2 21. dxc5 { White resigns. } 0-1

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #109,110 Terzi, Alexei (FM) vs Sukovic, Andrej (FM)

#109 Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285 vs Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235

Chess960 start position: 576 (BBQRNKRN)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/6kjbtLkK

SP576

1. c4 c5 2. Bxh7 Bxh2 3. Bxg8 Bxg1 4. Bxf7 Bxf2 5. Nxf2 Nxf7 6. Nf3 Qc6 7. d4 cxd4 8. Nxd4 Qg6 9. Qc2 Qxc2 10. Nxc2 b6 11. Ne3 Nf6 12. b3 O-O-O 13. Nf5 Rh8 14. Nxe7+ Kd8 15. Nf5 Rh2 16. Nxg7 Ne4 17. Nxe4 Bxe4 18. Ne6+ Ke7 19. Nf4 Rh1+ 20. Kf2 Rxd1 21. Bc3 d6 22. Ke3 Bc6 23. g4 Rg1 24. Ng6+ Kd7 25. Kf4 Rg2 26. e3 Rxa2 27. Nf8+ Ke7 28. Ng6+ Ke8 29. Nh4 Rf2+ 30. Kg3 Rf1 31. Nf5 Kd7 32. Bd4 Ne5 33. Kh4 Bf3 34. g5 Rh1+ 35. Kg3 Rg1+ 36. Kh4 Rg4+ 37. Kh3 Rxg5 38. Nh4 Be2 39. Ng2 Bf1 { White resigns. } 0-1


 

#110 Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235 vs Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285

Chess960 start position: 576 (BBQRNKRN)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/Lsg4YylC

SP576

1. c4 O-O 2. b3 b6 3. Qc2 f5 4. g4 Be4 5. Qc3 Bxh1 6. Rxh1 fxg4 7. h3 g3 8. Qxg3 d5 9. Qd3 Ng6 10. cxd5 e6 11. h4 Rxd5 12. Qc2 Rdf5 13. Nf3 Qb7 14. h5 Rxf3 15. exf3 Qxf3 16. Rh2 c5 17. Rg2 Nf4 18. Qxh7+ Kf7 19. Rxg7+ Nxg7 20. Qxg7+ Ke8 21. Bg6+ Nxg6 22. Qxg6+ Kd8 { White resigns. } 0-1

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #107,108 Sukovic, Andrej (FM) vs Filipets, Egor (FM)

#107  Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235 vs Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293

Chess960 start position: 437 (RNBBNQKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/QRGZwYFz

SP437

1. e4 e5 2. f4 Qc5+ 3. Qf2 Qxf2+ 4. Kxf2 exf4 5. d4 g5 6. h4 h6 7. hxg5 hxg5 8. Rxh8+ Kxh8 9. Bh5 Nf6 10. Bxf7 Nxe4+ 11. Kg1 c6 12. d5 Bb6+ 13. Kh2 Kg7 14. Bh5 cxd5 15. Nf3 d6 16. Nc3 g4 17. Nxd5 gxf3 18. Bxf3 Nf6 19. Nxb6 axb6 20. Bxf4 d5 21. Rd1 Bg4 22. Bxg4 Nxg4+ 23. Kg3 Nf6 24. Be5 Nd7 25. Rxd5 Nxe5 26. Rxe5 Rxa2 27. Rb5 Nd7 28. Kf4 Ra4+ 29. Kf5 Kf7 30. Rb3 Rc4 31. c3 Rc5+ 32. Kf4 Kf6 33. Rb4 Rf5+ 34. Ke3 Rg5 35. g4 Ke6 36. Kf4 Re5 37. g5 Rf5+ 38. Kg4 Rf1 39. Rb5 Kd6 40. Kh5 Kc6 41. Rb4 Ne5 42. Kh6 Rg1 43. Rf4 Kd5 44. Rb4 Nf7+ 45. Kg6 Nxg5 46. Rb5+ Kc4 47. Rxb6 Ne6+ 48. Kf7 Nd8+ 49. Ke8 Kc5 50. Rb4 Rg8+ 51. Kd7 b5 52. Rh4 Nc6 53. Rh5+ Kb6 54. Rh2 Rg5 55. Kd6 Na5 56. Kd7 Rd5+ 57. Ke6 Rd1 58. Ke5 Rb1 59. Rh6+ Nc6+ 60. Kd5 Rd1+ 61. Ke4 Rd2 62. b3 Rd1 63. b4 Re1+ 64. Kd3 Kc7 65. c4 Nxb4+ 66. Kd2 Re5 67. c5 Rxc5 { White resigns. } 0-1


 

#108 Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293 vs Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235

Chess960 start position: 437 (RNBBNQKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/9pvbNxYO

SP437

1. b3 e5 2. Bb2 Nc6 3. c4 d6 4. Nc3 g6 5. f4 Qh6 6. Nd5 O-O 7. e3 Nf6 8. Nd3 Bf5 9. fxe5 Nxd5 10. cxd5 Bxd3 11. Qxd3 Nxe5 12. Qc3 Bf6 13. d4 Nd7 14. Bf3 Rac8 15. O-O Bg5 16. Rae1 f5 17. e4 Bd2 18. Bc1 Bxc3 19. Bxh6 Bxd4+ 20. Kh1 Rfe8 21. exf5 gxf5 22. Re6 Nc5 23. Rxe8+ Rxe8 24. g4 Bg7 25. Bc1 Rf8 26. gxf5 Rxf5 27. Kg2 Nd3 28. Rd1 Nxc1 29. Rxc1 Rf7 30. Bg4 Re7 31. Be6+ Kh8 32. Kf3 Be5 33. h4 c6 34. Ke4 cxd5+ 35. Kxd5 Kg7 36. Rf1 Rc7 37. Rf5 Rc5+ 38. Ke4 Rc2 39. Rf7+ Kh6 40. Bf5 Bg7 41. a4 Rh2 42. Rxb7 Rxh4+ 43. Kd5 Rd4+ 44. Ke6 a5 45. Rb5 Be5 46. Rxa5 Rd1 47. Ra7 Re1 48. Rxh7+ Kg5 49. Bd3 Bf6+ 50. Kxd6 Rd1 51. Rh3 Kg4 52. Re3 Kf4 53. Re4+ Kf3 54. Rb4 Rxd3+ 55. Kc6 Be7 56. Rb7 Rc3+ 57. Kd7 Bf6 58. a5 Bd4 59. b4 Ke4 60. a6 Kd5 61. a7 Ra3 62. Rb5+ Kc4 63. Ra5 Rxa5 64. bxa5 Bxa7 65. Kc6 Kb4 66. a6 Ka5 67. Kb7 Bg1 68. a7 Bxa7 { The game is a draw. } 1/2-1/2

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #103,104 Meribanov, Vitaly (IM) vs Sukovic, Andrej (FM)

#103  Meribanov, Vitaly (IM) FIDE:2402 vs Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235

Chess960 start position: 202 (QNRKBBNR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/O8ietVKw

SP202

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 e6 4. Bc4 Nge7 5. d3 O-O-O 6. Bd2 d5 7. exd5 exd5 8. Bb3 Qb8 9. O-O Qd6 10. a4 Bd7 11. a5 Qg6 12. Ne2 Bg4 13. Nf4 Qf6 14. a6 b6 15. Ne1 g5 16. f3 Bf5 17. Nh5 Qg6 18. Ng3 Be6 19. Ba4 h5 20. b4 h4 21. Ne2 Bg7 22. Qa3 g4 23. bxc5 gxf3 24. Nxf3 Rdg8 25. Nf4 Qg4 26. cxb6 Bh6 27. Qd6 axb6 28. Bxc6 Nxc6 29. Qxc6+ Kd8 30. Qd6+ Kc8 31. a7 Kb7 32. Rb1 Bxf4 33. Rxb6+ { Black resigns. } 1-0


 

#104 Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235 vs Meribanov, Vitaly (IM) FIDE:2402

Chess960 start position: 202 (QNRKBBNR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/qKpjhHm1

SP202

1. a4 e5 2. a5 Nf6 3. d3 d5 4. Nd2 Be7 5. e4 Bc6 6. exd5 Nxd5 7. Nc4 Nd7 8. Nf3 Bf6 9. Bd2 O-O 10. Be2 Nf4 11. Bxf4 exf4 12. O-O b5 13. axb6 cxb6 14. Ne1 Bxg2 15. Nxg2 f3 16. Bd1 fxg2 17. Re1 Rfe8 18. Bg4 Ne5 19. Nxe5 Bxe5 20. Bxc8 Qxc8 21. Qa4 Qb8 22. f4 b5 23. Qe4 Qb6+ 24. Kxg2 Re6 25. fxe5 Rg6+ 26. Kh1 h5 { Black resigns. } 1-0

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #91,92 Sukovic, Andrej (FM) vs Leyva Proenza, Richard (IM)

#91 Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 695 (RQBKNNRB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/53wPCMdX

SP695

1. g4 c6 2. Ng3 d5 3. d4 Bxg4 4. c4 dxc4 5. Qc2 Nd6 6. f3 Bd7 7. e4 Ne6 8. Be3 Qc7 9. e5 Nc8 10. Qxh7 Rf8 11. f4 Qb6 12. f5 Nc7 13. Nc2 Qxb2 14. f6 exf6 15. O-O Nd5 16. Rab1 Qc3 17. Bc1 Ncb6 18. Ba3 Re8 19. Rf2 O-O-O 20. Ne4 Qa5 21. Nd6+ Kb8 22. Nxf7 c3 23. Bd6+ Ka8 24. Bg2 Rc8 25. Bf1 Be6 26. Qg6 Bxf7 27. Qxf7 g6 28. e6 f5 29. Rb3 Qxa2 30. Ra3 Qb1 31. Ra1 Qb2 32. Ba3 Qb3 33. Bc5 Na4 34. Ra3 Nxc5 35. dxc5 Qb2 36. Ra4 Re7 37. Qxg6 Rg7 0-1


 

#92 Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235

Chess960 start position: 695 (RQBKNNRB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/DBYYw7LG

SP695

1. b3 g5 2. Bb2 Bxb2 3. Qxb2 Ng6 4. O-O-O c5 5. g3 Qe5 6. Qxe5 Nxe5 7. e3 Rb8 8. d4 cxd4 9. exd4 Ng6 10. Ne3 d6 11. Kb2 Nf6 12. c4 O-O 13. Nd3 b6 14. Rge1 e6 15. a4 Bd7 16. Rf1 a6 17. f4 gxf4 18. gxf4 b5 19. axb5 axb5 20. c5 Ne7 21. cxd6 Nc8 22. Nc5 Nxd6 23. d5 Rfd8 24. dxe6 Bxe6 25. f5 Bc8 26. Nd5 Nxd5 27. Rxd5 Bb7 28. Nxb7 Nxb7 29. Rxb5 Rd2+ 30. Kc3 Rd7 31. Rxb7 Rdxb7 32. Bxb7 Rxb7 33. f6 Kf8 34. b4 Ke8 35. Re1+ Kd8 36. Re5 Rb6 37. Rh5 Rxf6 38. Rxh7 Kc7 39. Kc4 Rf5 40. h4 Kc6 41. h5 Rf4+ 42. Kc3 Rh4 43. Rh8 Kb5 44. h6 Kc6 45. Kd3 Kb7 46. b5 f5 47. Ke3 Kc7 48. Kf3 f4 49. Ke4 Kb6 50. Kf5 f3 51. Kg5 f2 52. Rf8 Rh2 53. Rf5 Ka5 54. Kg6 Rg2+ 55. Kf7 Rh2 56. Kg7 Rg2+ 57. Kf6 Rh2 58. Kg6 Rg2+ 59. Kf7 Rh2 60. Kg7 Rg2+ 61. Kf6 Rh2 62. Kg6 { The game is a draw. } 1/2-1/2

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #49,50 Jovic, Stevan (FM) vs Sukovic, Andrej (FM)

#49 Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184 vs Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235

Chess960 start position: 45 (NNQBRKBR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/4HHVYWMk

SP45

1. Nb3 e5 2. c4 f6 3. f3 Be7 4. Bxa7 b6 5. Bxb8 Qxb8 6. a3 d5 7. d3 c5 8. cxd5 Bxd5 9. Nc3 Be6 10. Nd2 O-O 11. Bb3 Bxb3 12. Nxb3 Nc7 13. O-O f5 14. e4 f4 15. Nd2 Rf6 16. Nd5 Rh6 17. Qc4 Ne6 18. Nxe7+ Rxe7 19. Rc1 Rf7 20. b4 Qd8 21. Rf2 Qh4 22. h3 Qg3 23. Nf1 Qh4 24. Nh2 Rg6 25. Ng4 Qg5 26. Qd5 Nc7 27. Qxe5 Qd8 28. bxc5 h5 29. cxb6 Rxb6 30. Qxh5 Ne6 31. Ne5 Rf6 32. Ng6 Qd4 33. Rc8+ Nf8 34. Ne7# { White wins by checkmate. } 1-0


 

#50 Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235 vs Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184

Chess960 start position: 45 (NNQBRKBR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/xc0H3YrN

SP45

1. e4 c5 2. f4 b6 3. d3 Nc6 4. c4 e5 5. Nc3 d6 6. f5 h6 7. Be3 Nc7 8. O-O Nd4 9. Bh5 Bf6 10. Nc2 Qd8 11. g3 Bg5 12. h4 Bxe3+ 13. Nxe3 Qd7 14. Ned5 Nxd5 15. Nxd5 O-O-O 16. Bd1 f6 17. Nc3 Bf7 18. a3 Rdg8 19. b4 g6 20. fxg6 Rxg6 21. Kh2 Rhg8 22. Re3 f5 23. Bh5 f4 24. Bxg6 Rxg6 25. gxf4 Qg4 26. Qd2 exf4 27. Re2 Qxh4# { Black wins by checkmate. } 0-1

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #39,40 Sukovic, Andrej (FM) vs Jovanovic, Bojan P (FM)

#39 Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235 vs Jovanovic, Bojan P (FM) FIDE:2270

Chess960 start position: 109 (QNRBNKBR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/2IulG8Sg

SP109

1. b4 e6 2. c4 Bf6 3. Nc3 Nd6 4. d3 Nc6 5. Qb1 h6 6. e4 Bh7 7. f4 e5 8. Nd5 Ne7 9. Nxf6 gxf6 10. f5 b6 11. Be3 Nexf5 12. exf5 Nxf5 13. Bd2 Qc6 14. Bf3 Qe6 15. Bd5 Qe7 16. Nf3 Kg7 17. O-O Nd6 18. c5 Nb5 19. a4 c6 20. Ba2 Nc7 21. Nh4 Ne6 22. Nf5+ Bxf5 23. Rxf5 Nd4 24. Rf2 bxc5 25. Rcf1 f5 26. Rxf5 Nxf5 27. Rxf5 d5 28. Bc3 f6 29. Qe1 Kh7 30. Qh4 Qg7 31. Bd2 Rcg8 32. g3 Kg6 33. Qh5+ Kh7 34. b5 Qg6 35. Qf3 Kg7 36. bxc6 Rd8 37. Rh5 e4 38. dxe4 dxe4 39. Qe2 Rd6 40. c7 Rc6 41. Bf4 Rc8 42. Rxh6 Qf5 43. Rh5 Qd7 44. Rd5 Qh3 45. Rh5 Qd7 46. Qxe4 Qd1+ 47. Kf2 Qxh5 48. Qxc6 Re8 49. Be6 Rxe6 50. Qxe6 Qxh2+ 51. Kf1 Qh1+ 52. Ke2 Qg2+ 53. Kd3 Qf1+ 54. Ke4 Qg2+ 55. Kd3 Qf1+ 56. Qe2 Qb1+ 57. Qc2 Qf1+ 58. Ke4 Qh1+ 59. Kd3 Qf1+ 60. Qe2 Qb1+ 61. Kc4 Qb4+ 62. Kd5 Qd4+ 63. Kc6 Qxa4+ 64. Kxc5 Qa5+ 65. Kc6 Qa4+ 66. Kb7 Qb3+ 67. Kxa7 Qa4+ 68. Qa6 Qd7 69. Kb8 { Black resigns. } 1-0


 

#40 Jovanovic, Bojan P (FM) FIDE:2270 vs Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235

Chess960 start position: 109 (QNRBNKBR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/XUkaLNZK

SP109

1. b3 e5 2. Qxe5 Bf6 3. Qg3 Bb2 4. Nd3 Bxc1 5. Nxc1 f6 6. f3 Bf7 7. c4 d6 8. Bc2 Nd7 9. Nc3 Ne5 10. d4 Ng6 11. h4 c6 12. h5 Ne7 13. Nd3 Qb8 14. Be3 Nf5 15. Qf2 Nxe3+ 16. Qxe3 Qc7 17. Nf4 Qe7 18. Qf2 Nc7 19. Bf5 Re8 20. Ne4 b6 21. Rh4 d5 22. cxd5 cxd5 23. Qg3 dxe4 24. fxe4 Ne6 25. Nd5 Qd8 26. Rg4 Ng5 27. e3 Bxd5 28. exd5 Qxd5 29. Bd3 b5 30. Rf4 O-O 31. Rf5 Qe6 32. Ke2 a6 33. h6 g6 34. Rf1 Ne4 35. Qf4 f5 36. Rc1 Qd6 37. Qf3 Ng5 38. Qb7 Rf7 39. Qc6 Qxc6 40. Rxc6 f4 41. Rxa6 Rxe3+ 42. Kd2 Ne4+ 43. Bxe4 Rxe4 44. Kc3 f3 45. gxf3 Rxf3+ 46. Kb4 Rxd4+ 47. Kc5 Rdf4 48. Kxb5 g5 49. Ra7 Rf7 50. Ra8+ Rf8 51. Ra7 R3f7 52. Ra4 Rf5+ 53. Kc6 Kf7 54. b4 g4 55. b5 g3 56. b6 g2 57. Rg4 Rf6+ 58. Kc7 Rg8 59. b7 Rxg4 60. b8=Q g1=Q 61. Qb3+ Kg6 62. Qd3+ Kxh6 63. Qd2+ Kg7 { White resigns. } 0-1

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #33,34 Sukovic, Andrej (FM) vs Jovic, Stevan (FM)

#33  Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235 vs Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184

Chess960 start position: 395 (QRNNBKRB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/KXwaJNdG

SP395

1. a4 d5 2. Qa3 g6 3. Qh3 O-O 4. g4 c6 5. g5 e5 6. Ne3 Ne6 7. Ng4 Nxg5 8. Nh6+ Kg7 9. Rxg5 f6 10. Rg1 Nd6 11. Nd3 b6 12. f4 e4 13. Nf2 Qb7 14. Nfg4 Bd7 15. Qc3 c5 16. e3 Bxa4 17. Bh4 Bb5+ 18. d3 Qe7 19. O-O-O Bd7 20. dxe4 Bxg4 21. Nxg4 Nxe4 22. Bxe4 dxe4 23. Rd5 Qe6 24. Qd2 h5 25. Rd7+ Rf7 26. Bxf6+ Kh7 27. Rxf7+ Qxf7 28. Bxh8 Kxh8 29. Ne5 Qa2 30. Qd6 Rg8 31. Nxg6+ Kh7 32. Nf8+ Rxf8 33. Qg6+ { Black resigns. } 1-0


 

#34 Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184 vs Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235

Chess960 start position: 395 (QRNNBKRB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/pE5gYS4r

SP395

1. Ne3 c5 2. Nd5 Ne6 3. Nd3 d6 4. N3f4 Nd4 5. c3 Nc2 6. Nc7 Nxa1 7. Nxa8 Nc2 8. Nc7 Bc6 9. g3 Bxh1 10. Rxh1 e6 11. Nb5 a6 12. Na3 Nxe1 13. Kxe1 b5 14. Nc2 g6 15. e4 Nb6 16. Ke2 O-O-O 17. d3 Kc7 18. Nh3 d5 19. Ng5 Rd7 20. f4 h6 21. Nf3 dxe4 22. dxe4 Bf6 23. e5 Be7 24. Rhd1 Rgd8 25. Rxd7+ Rxd7 26. Ne3 Nd5 27. Nxd5+ Rxd5 28. Nd2 c4 29. Ne4 h5 30. h4 Kc6 31. b3 Rd3 32. bxc4 bxc4 33. Rd1 Rxd1 34. Kxd1 Kd5 35. Nd2 Bc5 36. Ke2 Ba3 37. Nf3 Bb2 38. Kd2 Ba3 39. Ng5 Bc5 40. Ke2 Ba3 41. Nxf7 Bb2 42. Kd2 Ke4 43. Ng5+ Kf5 44. a4 Ba3 45. Ke2 Bb2 46. Kf3 Bxc3 47. Nf7 Bb4 48. Nh6# { White wins by checkmate. } 1-0

Continue Reading