David Bronstein Memorial 2019 #135,136 Filipets, Egor (FM) vs Tomic, Aleksandar (FM)

#135 Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293 vs Tomic, Aleksandar (FM) FIDE:2316

Chess960 start position: 103 (QNBRNKRB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/5fKjYwon

SP103

1. d4 d5 2. Nc3 Nf6 3. Bg5 Bf5 4. Bxf6 gxf6 5. Qc1 e6 6. g4 Bg6 7. h4 h5 8. gxh5 Bf5 9. Rxg8+ Kxg8 10. Qf4 Bh7 11. Nd3 Nc6 12. O-O-O Bxd3 13. Rxd3 Kf8 14. Qxc7 f5 15. Nb5 Qc8 16. Qxc8 Rxc8 17. Kb1 a6 18. Nd6 Rc7 19. c3 Ne7 20. c4 dxc4 21. Rd1 b5 22. e3 Bf6 23. h6 Rd7 24. Nb7 Kg8 25. Nc5 Rd6 26. Bb7 a5 27. Ba6 Bxh4 28. Rf1 e5 29. Bxb5 exd4 30. Bxc4 dxe3 31. fxe3 Rxh6 32. b3 Bf6 33. Rf2 Be5 34. Kc2 Kg7 35. e4 Bd4 36. Rg2+ Kf8 37. Nd7+ Ke8 38. Bb5 Kd8 39. Kd3 Rd6 40. exf5 Ba7+ 41. Ke4 Rd4+ 42. Kf3 Rxd7 43. f6 Ng6 44. Bxd7 Nh4+ 45. Ke4 Nxg2 46. Bc6 Ne3 47. Kd3 Ng4 48. Bd5 Ke8 49. Bf3 Ne5+ 50. Ke4 Nxf3 51. Kxf3 Kd7 { White resigns. } 0-1


 

#136 Tomic, Aleksandar (FM) FIDE:2316 vs Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293

Chess960 start position: 103 (QNBRNKRB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/LnoDVDqJ

SP103

1. d4 g6 2. Bh6+ Bg7 3. Bxg7+ Nxg7 4. Nc3 d5 5. Qc1 c6 6. Nf3 Nd7 7. e4 Nf6 8. e5 Ne4 9. Nxe4 dxe4 10. Ng5 f6 11. Nxe4 O-O 12. O-O Qb8 13. exf6 exf6 14. c3 Be6 15. b3 Rde8 16. Rfe1 b6 { White left the game. } 0-1

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #119,120 Terzi, Alexei (FM) vs Filipets, Egor (FM)

#119 Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285 vs Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293

Chess960 start position: 404 (RBBQNNKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/2NHMnMD3

SP404

1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 e6 4. dxe6 Nxe6 5. Nf3 c5 6. Bf5 O-O 7. d3 Qd6 8. b3 Rd8 9. Bb2 Nd4 10. Bxc8 Rxc8 11. Ng3 Qd7 12. Nxd4 cxd4 13. Qf3 a5 14. Nf5 Rc5 15. Ng3 Re5 16. O-O a4 17. Qf4 a3 18. Bc1 Re3 19. Qh4 Rxd3 20. Bg5 Ra6 21. Rad1 Bxg3 22. hxg3 Rxd1 23. Rxd1 d3 24. Qh3 Re6 25. Bxf6 gxf6 26. Kh2 f5 27. Qh5 Re2 28. Qg5+ Kf8 29. Qh6+ Kg8 30. Qg5+ Kf8 31. Qh6+ Kg8 { The game is a draw. } 1/2-1/2


 

#120 Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293 vs Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285

Chess960 start position: 404 (RBBQNNKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/AoohehVi

SP404

1. c4 c5 2. b3 Be5 3. Nc2 Bxa1 4. Nxa1 e5 5. Bb2 d6 6. Ne3 Nf6 7. O-O Ng6 8. Bxg6 hxg6 9. f4 Qe7 10. Nac2 Bd7 11. b4 b6 12. b5 a6 13. fxe5 dxe5 14. a4 axb5 15. axb5 Qd6 16. Qe1 Be6 17. Qg3 Ne4 18. Qf3 Ra2 19. Qxe4 Rxb2 20. Qa8+ Kh7 21. Qa3 Rxc2 22. Nxc2 Qxd2 23. Qg3 Ra8 24. Ne3 Kg8 25. Qxe5 Qxe2 26. Rf4 Qe1+ 27. Rf1 Qd2 28. Rd1 Qe2 29. h4 Ra3 30. Qb8+ Kh7 31. Rd8 Qxe3+ 32. Kh2 g5 33. h5 Qf4+ { White resigns. } 0-1

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #107,108 Sukovic, Andrej (FM) vs Filipets, Egor (FM)

#107  Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235 vs Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293

Chess960 start position: 437 (RNBBNQKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/QRGZwYFz

SP437

1. e4 e5 2. f4 Qc5+ 3. Qf2 Qxf2+ 4. Kxf2 exf4 5. d4 g5 6. h4 h6 7. hxg5 hxg5 8. Rxh8+ Kxh8 9. Bh5 Nf6 10. Bxf7 Nxe4+ 11. Kg1 c6 12. d5 Bb6+ 13. Kh2 Kg7 14. Bh5 cxd5 15. Nf3 d6 16. Nc3 g4 17. Nxd5 gxf3 18. Bxf3 Nf6 19. Nxb6 axb6 20. Bxf4 d5 21. Rd1 Bg4 22. Bxg4 Nxg4+ 23. Kg3 Nf6 24. Be5 Nd7 25. Rxd5 Nxe5 26. Rxe5 Rxa2 27. Rb5 Nd7 28. Kf4 Ra4+ 29. Kf5 Kf7 30. Rb3 Rc4 31. c3 Rc5+ 32. Kf4 Kf6 33. Rb4 Rf5+ 34. Ke3 Rg5 35. g4 Ke6 36. Kf4 Re5 37. g5 Rf5+ 38. Kg4 Rf1 39. Rb5 Kd6 40. Kh5 Kc6 41. Rb4 Ne5 42. Kh6 Rg1 43. Rf4 Kd5 44. Rb4 Nf7+ 45. Kg6 Nxg5 46. Rb5+ Kc4 47. Rxb6 Ne6+ 48. Kf7 Nd8+ 49. Ke8 Kc5 50. Rb4 Rg8+ 51. Kd7 b5 52. Rh4 Nc6 53. Rh5+ Kb6 54. Rh2 Rg5 55. Kd6 Na5 56. Kd7 Rd5+ 57. Ke6 Rd1 58. Ke5 Rb1 59. Rh6+ Nc6+ 60. Kd5 Rd1+ 61. Ke4 Rd2 62. b3 Rd1 63. b4 Re1+ 64. Kd3 Kc7 65. c4 Nxb4+ 66. Kd2 Re5 67. c5 Rxc5 { White resigns. } 0-1


 

#108 Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293 vs Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235

Chess960 start position: 437 (RNBBNQKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/9pvbNxYO

SP437

1. b3 e5 2. Bb2 Nc6 3. c4 d6 4. Nc3 g6 5. f4 Qh6 6. Nd5 O-O 7. e3 Nf6 8. Nd3 Bf5 9. fxe5 Nxd5 10. cxd5 Bxd3 11. Qxd3 Nxe5 12. Qc3 Bf6 13. d4 Nd7 14. Bf3 Rac8 15. O-O Bg5 16. Rae1 f5 17. e4 Bd2 18. Bc1 Bxc3 19. Bxh6 Bxd4+ 20. Kh1 Rfe8 21. exf5 gxf5 22. Re6 Nc5 23. Rxe8+ Rxe8 24. g4 Bg7 25. Bc1 Rf8 26. gxf5 Rxf5 27. Kg2 Nd3 28. Rd1 Nxc1 29. Rxc1 Rf7 30. Bg4 Re7 31. Be6+ Kh8 32. Kf3 Be5 33. h4 c6 34. Ke4 cxd5+ 35. Kxd5 Kg7 36. Rf1 Rc7 37. Rf5 Rc5+ 38. Ke4 Rc2 39. Rf7+ Kh6 40. Bf5 Bg7 41. a4 Rh2 42. Rxb7 Rxh4+ 43. Kd5 Rd4+ 44. Ke6 a5 45. Rb5 Be5 46. Rxa5 Rd1 47. Ra7 Re1 48. Rxh7+ Kg5 49. Bd3 Bf6+ 50. Kxd6 Rd1 51. Rh3 Kg4 52. Re3 Kf4 53. Re4+ Kf3 54. Rb4 Rxd3+ 55. Kc6 Be7 56. Rb7 Rc3+ 57. Kd7 Bf6 58. a5 Bd4 59. b4 Ke4 60. a6 Kd5 61. a7 Ra3 62. Rb5+ Kc4 63. Ra5 Rxa5 64. bxa5 Bxa7 65. Kc6 Kb4 66. a6 Ka5 67. Kb7 Bg1 68. a7 Bxa7 { The game is a draw. } 1/2-1/2

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #105,106 Filipets, Egor (FM) vs Tomic, Aleksandar (FM)

#105 Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293 vs Tomic, Aleksandar (FM) FIDE:2316

Chess960 start position: 699 (RQKNBNRB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/tbztlUN0

SP699

1. c4 g6 2. d3 f5 3. Bc3 e5 4. g4 fxg4 5. Rxg4 Bf7 6. Nde3 Nfe6 7. b4 Nc6 8. Nd5 O-O 9. Qb2 d6 10. b5 { White wins on time. } 1-0


#106 Tomic, Aleksandar (FM) FIDE:2316 vs Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293

Chess960 start position: 699 (RQKNBNRB)

Time control: 15+10

Result: { Black wins on time. } 0-1

 

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #99,100 Filipets, Egor (FM) vs Meribanov, Vitaly (IM)

#99 Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293 vs Meribanov, Vitaly (IM) FIDE:2402

Chess960 start position: 553 (RNKBBNQR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/oUAuBUjF

SP553

1. f4 d5 2. d3 Nc6 3. e4 dxe4 4. dxe4 e5 5. Bg4+ Bd7 6. Bxd7+ Nxd7 7. f5 Bg5+ 8. Bd2 Bxd2+ 9. Nbxd2 O-O-O 10. Ne3 Nb6 11. Qf2 f6 12. O-O Qf7 13. Rfd1 Rd4 14. c3 Rd3 15. Qe2 Rd7 16. Ndc4 Rhd8 17. Nxb6+ axb6 18. Nd5 Kb8 19. a4 g6 20. g4 h5 21. g5 fxg5 22. f6 g4 23. b4 Na7 24. b5 Qf8 25. a5 Qc5+ 26. Kh1 Nxb5 27. axb6 c6 28. Qa2 Na3 29. Qxa3 Qxa3 30. Rxa3 Rf7 31. Ra8+ Kxa8 32. Nc7+ Kb8 33. Rxd8# { White wins by checkmate. } 1-0


 

#100 Meribanov, Vitaly (IM) FIDE:2402 vs Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293

Chess960 start position: 553 (RNKBBNQR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/VmuNzUsJ

SP553

1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Nc3 f6 5. Ne3 Bc6 6. Bf3 e6 7. g3 Bb6 8. Ne2 Ng6 9. Qg2 Qf7 10. Bb4 Na6 11. Ba3 Ne7 12. O-O O-O 13. c4 Rfd8 14. Bxe7 Qxe7 15. cxd5 exd5 16. Nxd5 Bxd5 17. Bxd5+ Kh8 18. Rfe1 Nb4 19. Nf4 Qd7 20. Be6 Qxd4 21. Ng6+ hxg6 22. Qh3+ Qh4 23. Qxh4# { White wins by checkmate. } 1-0

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #93,94 Filipets, Egor (FM) vs Terzi, Alexei (FM)

#93  Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293 vs Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285

Chess960 start position: 394 (QRNNBBKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/viiPpz1H

SP394

1. g3 d6 2. Bg2 Bc6 3. Ne3 Bxg2 4. Nxg2 e5 5. e4 b5 6. d3 Qc6 7. Ne3 Ne7 8. b3 b4 9. Ne2 g6 10. a3 a5 11. Nc4 Qb7 12. Nxa5 Qa8 13. axb4 d5 14. Qxe5 Ndc6 15. Nxc6 Qxc6 16. Bc3 { Black resigns. } 1-0


 

#94 Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285 vs Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293

Chess960 start position: 394 (QRNNBBKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/U5r6S8DB

SP394

1. d4 g6 2. e4 Bg7 3. Bc3 b5 4. d5 e5 5. b4 d6 6. f4 f6 7. Be2 Bd7 8. fxe5 fxe5 9. O-O Nf7 10. Ne3 h5 11. Nb3 Ne7 12. Na5 O-O 13. a4 a6 14. Kh1 Qa7 15. Bd2 Bh6 16. Qc3 Qd4 17. axb5 Bxb5 18. Bxb5 Qxc3 19. Bxc3 axb5 20. Rfe1 Ng5 21. Nf1 Rf2 22. Bd2 Rbf8 23. Bxg5 Bxg5 24. c4 bxc4 25. Nxc4 Nc8 26. Na3 Na7 27. b5 Rb8 28. Kg1 Ra2 29. Rb3 Kg7 30. Reb1 h4 31. Nc4 Nc8 32. b6 Ra4 33. Rb4 Rxb4 34. Rxb4 Nxb6 35. Na3 Ra8 36. Nb5 Ra1 37. Kf2 Bd8 38. Ne3 Ra2+ 39. Kf3 Nd7 40. Nc3 Rd2 41. Na4 Bg5 42. Ng4 Nf6 43. Rc4 Nxg4 44. Kxg4 Rxg2+ 45. Kh3 Re2 46. Rxc7+ Kh6 47. Nc3 Re3+ 48. Kg2 Bf4 49. Nb5 h3+ 50. Kf2 Rxe4 51. Nxd6 Rd4 52. Nf7+ Kh5 53. d6 e4 54. Re7 Bxh2 55. d7 Bc7 56. d8=Q Bxd8 57. Nxd8 Rxd8 58. Rxe4 g5 59. Kg3 Rd3+ 60. Kh2 g4 61. Rb4 Kh4 62. Ra4 Rd2+ 63. Kh1 Kg3 64. Ra3+ Kf2 65. Kh2 Kf1+ 66. Kh1 Re2 67. Rg3 Re4 68. Kh2 Rf4 69. Ra3 Rf2+ 70. Kh1 Rf3 71. Ra1+ Kf2 72. Kh2 Re3 73. Ra2+ Kf3 74. Ra8 Re2+ 75. Kh1 g3 76. Rf8+ Ke3 77. Re8+ Kd2 78. Rd8+ Kc3 79. Rc8+ Kd4 80. Rd8+ Kc5 81. Rc8+ Kd6 82. Rd8+ Ke7 83. Rd1 Kf6 84. Rg1 Rh2# { Black wins by checkmate. } 0-1

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #85,86 Filipets, Egor (FM) vs Jovic, Stevan (FM)

#85 Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293 vs Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184

Chess960 start position: 429 (RNQBNKBR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/Uq4P9HxY

SP429

1. d4 d5 2. c4 Nf6 3. Nc3 dxc4 4. e4 c6 5. a4 Qd7 6. f3 e6 7. a5 h6 8. Be2 Bh7 9. Nc2 Bc7 10. Ne3 e5 11. d5 O-O 12. Bxc4 cxd5 13. Ncxd5 Nxd5 14. Nxd5 Nc6 15. a6 bxa6 16. Bxa6 Bd6 17. Bc5 Nd4 18. Bxd4 exd4 19. O-O Rab8 20. Qxh6 Rxb2 21. Qg5 Kh8 22. Rfe1 f6 23. Qh5 Qe8 24. Qh3 g5 25. Rac1 Qa4 26. Qh6 Qa2 27. Bf1 d3 28. Nxf6 Qf7 29. Nxh7 Qxh7 30. Qxd6 { Black resigns. } 1-0


 

#86 Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184 vs Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293

Chess960 start position: 429 (RNQBNKBR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/FcuNyehI

SP429

1. f3 c6 2. e4 e5 3. d4 d6 4. c4 Nd7 5. Nc2 f5 6. Nc3 Bxc4+ 7. Be2 Bxe2+ 8. Nxe2 fxe4 9. fxe4 O-O+ 10. Bf2 Nef6 11. O-O Nxe4 12. dxe5 Nxe5 13. Qe3 d5 14. Ned4 Ng4 { White resigns. } 0-1

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #71,72 Filipets, Egor (FM) vs Meribanov, Vitaly (IM)

#71 Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293 vs Meribanov, Vitaly (IM) FIDE:2402

Chess960 start position: 717 (RKQBNNBR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/wyFAVOFh

SP717

1. e4 e5 2. Nf3 Ng6 3. d4 exd4 4. Nxd4 d6 5. Ne3 Bf6 6. Qd2 h5 7. c3 Qd7 8. Bb3 O-O-O 9. O-O-O Bg5 10. h4 Bxh4 11. f4 Bf6 12. Ne2 Nf8 13. Kb1 Bh7 14. Bc2 Ne6 15. Rxh5 Nc5 16. Rxh7 Rxh7 17. e5 Rh8 18. exf6 Nxf6 19. g4 Kb8 20. Ng3 g6 21. b4 Ne6 22. f5 Ng5 23. Qd4 Nfh7 24. Nd5 c5 25. bxc5 Nf3 26. Qc4 Nxg1 27. Rxg1 dxc5 28. Bb3 Qd6 29. Ne4 Qh2 30. Rd1 gxf5 31. Nxc5 Qd6 32. gxf5 Nf6 33. Nxf6 Qxf6 34. Nd7+ Rxd7 35. Rxd7 Qxf5+ 36. Qd3 Rh1+ 37. Kb2 Rh2+ 38. Bc2 Rxc2+ 39. Kxc2 { Black resigns. } 1-0


 

#72 Meribanov, Vitaly (IM) FIDE:2402 vs Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293

Chess960 start position: 717 (RKQBNNBR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/kCVFKoAn

SP717

1. e4 e5 2. Nf3 d5 3. exd5 e4 4. Nd4 f5 5. Ne3 g6 6. c3 h5 7. Qc2 Nf6 8. Qb3 c5 9. Nc6+ Qxc6 10. dxc6 Bxb3 11. Bxb3 bxc6 12. O-O-O Bc7 13. d3 O-O-O 14. dxe4 fxe4 15. f3 Rxd1+ 16. Nxd1 exf3 17. gxf3 N8d7 18. Bf2 g5 19. Ne3 Bf4 20. Kc2 Re8 21. Nd1 Re2+ 22. Kb1 g4 23. fxg4 Nxg4 24. Bg3 Bxg3 25. hxg3 Ndf6 26. Bc4 Rd2 27. Kc1 Rg2 28. Be6+ Kc7 29. Bxg4 hxg4 30. Rf1 Nd5 31. Rf7+ Kb6 32. Nf2 Rxg3 33. Ne4 Rg1+ 34. Kc2 Rg2+ 35. Kb3 c4+ 36. Kxc4 Rxb2 37. Nc5 Ne3+ 38. Kd4 Nc2+ 39. Kc4 Na3+ { White resigns. } 0-1

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #67,68 Filipets, Egor (FM) vs Jovic, Stevan (FM)

#67 Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293 vs Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184

Chess960 start position: 532 (RBBNKQNR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/8lWWe9tS

SP532

1. d4 d5 2. Nf3 c6 3. b3 Nf6 4. c4 Bg4 5. Nc3 Ne6 6. e3 Bd6 7. a3 O-O-O 8. Bd2 Bxf3 9. gxf3 Ng5 10. Qg2 h6 11. h4 Ne6 12. f4 g6 13. cxd5 cxd5 14. Nxd5 Nxd5 15. Qxd5 Bxf4 16. Qc4+ Bc7 17. Be4 Kb8 18. Qb5 Bb6 19. Ba5 Nc7 20. Qa4 Bxa5+ 21. Qxa5 e6 22. Rc1 Qd6 23. Ke2 Qa6+ 24. Qxa6 Nxa6 25. f4 Rc8 26. Rc4 Nc7 27. h5 gxh5 28. Rxh5 Ne8 29. Rxc8+ Kxc8 30. Rc5+ Kb8 31. Bf3 Nd6 32. Kd3 Rc8 33. e4 b6 34. Rxc8+ Kxc8 35. e5 Nb5 36. a4 Nc7 37. Bh5 Nd5 38. Bxf7 Kd7 39. f5 Nf4+ 40. Ke4 Ne2 41. fxe6+ Ke7 42. d5 h5 43. d6+ Kf8 44. Bg6 { Black resigns. } 1-0


 

#68 Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184 vs Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293

Chess960 start position: 532 (RBBNKQNR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/oNVZM0Mr

SP532

1. c3 g6 2. d4 d5 3. e4 dxe4 4. Bxe4 Nf6 5. Bf3 Bd7 6. Ne2 Bc6 7. Bxc6+ Nxc6 8. Bf4 Nd8 9. Ne3 c6 10. O-O-O Ne6 11. Bxb8 Rxb8 12. d5 cxd5 13. Nxd5 Nxd5 14. Rxd5 Qh6+ 15. f4 O-O 16. h4 Rfd8 17. Qf3 Rxd5 18. Qxd5 Nxf4 19. Nxf4 Qxf4+ 20. Qd2 Qxd2+ 21. Kxd2 f5 22. c4 Kf7 23. Kc3 e5 24. c5 Rc8 25. Kb4 e4 26. Rd1 Re8 27. Kc4 h6 28. b4 g5 29. a4 f4 30. b5 g4 31. c6 bxc6 32. bxc6 e3 33. Kd3 e2 34. Re1 f3 35. gxf3 gxf3 { White resigns. } 0-1

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #63,64 Jovanovic, Bojan P (FM) vs Filipets, Egor (FM)

#63 Jovanovic, Bojan P (FM) FIDE:2270 vs Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293

Chess960 start position: 408 (RBQNBNKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/QrS5zacT

SP408

1. c4 c5 2. Be4 Nfe6 3. g3 Be5 4. d3 d6 5. Bc3 Nc6 6. Nfe3 Ncd4 7. Qd2 Ng5 8. Nd5 Qg4 9. f3 Nxe4 10. dxe4 Qd7 11. f4 e6 12. N5e3 Bf6 13. Ng4 Bd8 14. Ndf2 h5 15. Ne3 h4 16. Bxd4 cxd4 17. Qxd4 Bb6 18. Qd3 Rc8 19. b3 Qc6 20. Rd1 Qc5 21. Neg4 f5 22. exf5 exf5 23. b4 Qxc4 24. Qxf5 Qxe2 25. O-O hxg3 26. hxg3 Rc3 27. Qd5+ Bf7 28. Qg2 Qxg4 { White resigns. } 0-1


 

#64 Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293 vs Jovanovic, Bojan P (FM) FIDE:2270

Chess960 start position: 408 (RBQNBNKR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/jkT0BF7Z

SP408

1. Nde3 e6 2. d4 c5 3. d5 f6 4. c4 Bg6 5. h4 Be5 6. h5 Bxb1 7. Rxb1 Rb8 8. Ng4 b5 9. h6 Ng6 10. Ng3 Bxg3 11. hxg7 Kxg7 12. Qh6+ Kf7 13. fxg3 bxc4 14. O-O f5 15. Bc3 Ke7 16. Rbd1 Nf7 17. d6+ Nxd6 18. Qg5+ Ke8 19. Rxd6 Rg8 20. Nf6+ Kf7 21. Rxd7+ { Black resigns. } 1-0

Continue Reading