David Bronstein Memorial 2019 #59,60 Jovanovic, Bojan P (FM) vs Jovic, Stevan (FM)

#59  Jovanovic, Bojan P (FM) FIDE:2270 vs Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184

Chess960 start position: 763 (RKNNBRQB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/vActn3hA

SP763

1. g3 Nc6 2. d3 Nd6 3. Bc3 g6 4. e4 Bxc3 5. Nxc3 e5 6. f4 f6 7. N1e2 Bf7 8. O-O-O O-O-O 9. fxe5 fxe5 10. Rf6 Be6 11. Rdf1 Qg7 12. Qf2 Rxf6 13. Qxf6 Qh6+ 14. Kd1 Qxh2 15. Bf3 a6 16. Ke1 Qh6 17. Rh1 Qf8 18. Qxf8 Rxf8 19. Bg2 Rf7 20. Nd5 Bxd5 21. exd5 Nd4 22. c3 N4b5 23. a4 Na7 24. Kd2 a5 25. g4 Kd8 26. Ke3 Nac8 27. c4 b6 28. b4 axb4 29. Rb1 Nb7 30. Rxb4 d6 31. d4 exd4+ 32. Nxd4 Nc5 33. Nc6+ Kd7 34. g5 Ne7 35. Bh3+ Ke8 36. Nd4 Nf5+ 37. Bxf5 gxf5 38. a5 Re7+ 39. Kf3 f4 40. axb6 cxb6 41. Rxb6 Re4 42. Nf5 Kf8 43. Rb8+ { Black resigns. } 1-0


 

#60 Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184 vs Jovanovic, Bojan P (FM) FIDE:2270

Chess960 start position: 763 (RKNNBRQB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/EdC3XhXP

SP763

1. Nb3 g6 2. Nc3 d6 3. f4 f5 4. g3 Bc6 5. Bxc6 Nxc6 6. e3 Nb6 7. d3 O-O-O 8. Bd2 e6 9. O-O-O e5 10. e4 fxe4 11. Nxe4 exf4 12. Rxf4 Nd5 13. Rxf8 Rxf8 14. Rf1 Rxf1+ 15. Qxf1 Bg7 16. c3 Qe8 17. Qh3+ Kb8 18. Qxh7 Qf7 19. Kc2 a6 20. Bh6 Ndb4+ 21. cxb4 Nxb4+ 22. Kd1 Nxa2 23. Nbd2 Qd5 24. Qxg7 Nb4 25. Qf8+ Ka7 26. Be3+ b6 27. Qg7 Kb7 28. Qd4 Qh5+ 29. Kc1 Qa5 30. Nc4 Qa4 31. Nexd6+ Ka7 32. Kd2 Qc2+ 33. Ke1 Nxd3+ 34. Kf1 Qd1+ 35. Kg2 Ne1+ 36. Kh3 Qh5+ 37. Qh4 cxd6 38. Qxh5 gxh5 39. Bxb6+ Kb7 40. Bd4 Kc6 41. Bc3 Nd3 42. Kh4 d5 43. Ne5+ Nxe5 44. Bxe5 Kc5 45. Kxh5 d4 46. g4 d3 47. Bc3 Kb5 48. g5 a5 49. g6 a4 50. g7 { Black resigns. } 1-0

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #57,58 Kocheev, Aleksandr vs Leyva Proenza, Richard (IM)

#57 Kocheev, Aleksandr FIDE:2315 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 719 (RKQNNRBB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/kojUu6LZ

SP719

1. g3 e6 2. e4 g6 3. f4 d6 4. d4 Qd7 5. Nd3 Nc6 6. e5 f6 7. Nc3 O-O-O 8. exd6 Nxd6 9. Nc5 Qe8 10. Re1 e5 11. b3 b6 12. Qa3 a5 13. N5a4 Kb8 14. O-O-O Nb7 15. Nb5 Nb4 16. Nxc7 Kxc7 17. dxe5 Kb8 18. Bxb7 Qe7 19. Kb1 Qxb7 20. Bxb6 Qc6 21. Bxd8 Qxc2+ 22. Ka1 fxe5 23. Bxa5 exf4+ 24. Nb2 Qxd1+ 25. Rxd1 Nc2+ 26. Kb1 Nxa3+ 27. Kc1 Rc8+ 28. Nc4 { White resigns. } 0-1


 

#58 Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Kocheev, Aleksandr FIDE:2315

Chess960 start position: 719 (RKQNNRBB)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/F6V13XSS

SP719

1. g3 f5 2. f4 g6 3. e4 fxe4 4. Bxe4 e5 5. d3 Nd6 6. Bg2 Ne6 7. fxe5 Rxf1 8. Bxf1 Bxe5 9. Nf3 Bg7 10. Bg2 Qf8 11. Qd2 Nf5 12. Ne3 Nfd4 13. Nxd4 Nxd4 14. Qf2 Qxf2 15. Bxf2 O-O-O 16. O-O-O Rf8 17. Rf1 Bh6 18. Kd1 Be6 19. b3 c6 20. c3 Nf3 21. Bxf3 Rxf3 22. Ke2 Rf7 23. Be1 Re7 24. Bd2 Bh3 25. Re1 Bg4+ 26. Kf2 Rf7+ 27. Kg1 Bh3 28. Nd5 cxd5 29. Bxh6 Kc7 30. Be3 Rf3 31. c4 d4 32. Bxd4 Rxd3 33. Bxa7 b6 34. c5 b5 35. Re2 Rf3 36. Rf2 Rc3 37. Re2 g5 38. Kf2 Bg4 39. Rd2 Rf3+ 40. Kg2 Rc3 41. Kf2 h5 42. Bb6+ Kc8 43. Kg2 h4 44. gxh4 gxh4 45. Kf2 b4 46. Ba5 Rf3+ 47. Ke1 Re3+ 48. Kf2 Re4 49. Rc2 Be6 50. Re2 Rg4 51. Ke3 Kb7 52. Kf3 Rg8 53. Rd2 Rg4 54. Rd6 Rg1 55. c6+ Kc8 56. cxd7+ Bxd7 57. Bxb4 h3 58. Rd2 Bc6+ 59. Ke3 Bg2 60. Bd6 Kb7 61. Rc2 Re1+ 62. Kd2 Re8 63. Kc3 Rc8+ 64. Kb2 Rd8 65. Bg3 Rd3 66. Bf4 Rd4 67. Bc1 Rd1 68. a4 Bd5 69. Rc3 Be6 70. Bf4 Bf5 71. Ka3 Rb1 72. Kb4 Be6 73. Re3 Bd5 74. Bg3 Ka8 75. Rd3 Be6 76. a5 Rb2 77. Ka4 Kb7 78. Kb4 Rb1 79. Re3 Bd5 80. Be5 Kc6 81. Rxh3 Kd7 82. Rd3 Ke6 83. Bg3 Be4 84. Re3 Kd5 85. Kb5 Kd4 86. Rxe4+ Kxe4 87. b4 Kd5 88. a6 Ke6 89. a7 Ra1 90. Kb6 Kd7 91. Kb7 { Black resigns. } 1-0

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #55,56 Kocheev, Aleksandr vs Terzi, Alexei (FM)

#55  Kocheev, Aleksandr FIDE:2315 vs Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285

Chess960 start position: 182 (NRBNKBRQ)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/AoaY08dy

SP182

1. e4 g5 2. Nb3 Nb6 3. h4 g4 4. Qh2 d6 5. d4 Nc6 6. c3 e5 7. d5 Ne7 8. Ne3 f5 9. exf5 Nxf5 10. Bb5+ Kf7 11. Bd3 Ne7 12. c4 Bh6 13. Bd2 Na4 14. O-O Bd7 15. c5 Rgf8 16. cxd6 cxd6 17. Nc4 Qf6 18. Bg5 Qg7 19. Nxd6+ Kg8 20. Bxh6 Qxh6 21. Qxe5 Ng6 22. Qg5 Qxh4 23. Qxh4 Nxh4 24. Rfe1 Nf5 25. Nxf5 Bxf5 26. Bxf5 Rxf5 27. Re4 b5 28. Rxg4+ Kf7 29. Rd4 Rd8 30. d6 Rf6 31. d7 Ke7 32. Re1+ Re6 33. Rxe6+ Kxe6 34. Kh2 Nxb2 35. Nc5+ Ke7 36. Rb4 Nd1 37. Re4+ Kf6 38. Re8 { Black resigns. } 1-0


 

#56 Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285 vs Kocheev, Aleksandr FIDE:2315

Chess960 start position: 182 (NRBNKBRQ)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/VHAkBqR6

SP182

1. g4 g5 2. h4 h6 3. d3 Ne6 4. Nb3 Nb6 5. Ne3 d6 6. Nf5 Qf6 7. Bd2 Nf4 8. e3 Ng6 9. h5 Ne5 10. d4 Nxg4 11. Rxg4 Bxf5 12. Be2 Bxg4 13. Bxg4 e6 14. O-O-O d5 15. Be1 Bd6 16. Na5 Qe7 17. Be2 Bb4 18. e4 Bxe1 19. Qxe1 dxe4 20. f3 exf3 21. Bxf3 c6 22. Qe5 O-O-O 23. c3 Qc7 24. Qe2 g4 25. Bg2 Qf4+ 26. Kb1 Qf5+ { White resigns. } 0-1

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #53,54 Leyva Proenza, Richard (IM) vs Jovanovic, Bojan P (FM)

#53 Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Jovanovic, Bojan P (FM) FIDE:2270

Chess960 start position: 569 (RNKBBNRQ)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/Sb78r1KH

SP569

1. Nc3 e6 2. e4 Nc6 3. f4 g5 4. g3 Qd4 5. Ne3 Ng6 6. Qf3 h5 7. Bf2 Qf6 8. fxg5 Qxf3 9. Bxf3 Bxg5 10. Bxh5 Rh8 11. Bxg6 fxg6 12. h4 Be7 13. O-O-O O-O-O 14. b3 Bf7 15. Rdf1 Rdg8 16. Ng4 g5 17. Be3 Bh5 18. Nf6 Bxf6 19. Rxf6 gxh4 20. gxh4 Rxg1+ 21. Bxg1 Ne5 22. Bd4 Nc6 23. Bf2 Kd8 24. Be3 a6 25. Bg5 Ke8 26. Kb2 Ne5 27. d3 Nf7 28. Be3 Bg4 29. Rg6 Bh5 30. Rg7 Ne5 31. Bf4 Ng6 32. Bxc7 Nxh4 33. Bd6 Bf7 34. Na4 Nf3 35. Nc5 Rh1 36. Nxb7 Re1 37. Bb4 Re2 38. Nd6+ Kd8 39. Rxf7 Nd4 40. Ba5# { White wins by checkmate. } 1-0


 

#54 Jovanovic, Bojan P (FM) FIDE:2270 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 569 (RNKBBNRQ)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/DPSsZWhk

SP569

1. g3 f5 2. e3 d6 3. Bf3 Bc6 4. Nc3 e5 5. d3 Nfd7 6. a4 a6 7. b4 g6 8. Rb1 Bxf3 9. Qxf3 Bf6 10. Nd5 Qg7 11. Nxf6 Qxf6 12. Nd2 Nc6 13. Nc4 Qe6 14. b5 axb5 15. axb5 e4 16. Qe2 Nce5 17. Nxe5 Nxe5 18. Bc3 exd3 19. cxd3 Ra2 20. Bb2 Qb3 21. Rd1 Qxb5 22. Rd2 Qc6+ 23. Rc2 Qh1+ 24. Qd1 Nxd3+ 25. Kd2 Nxb2 26. Qxh1 { Black resigns. } 1-0

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #51,52 Kocheev, Aleksandr vs Leyva Proenza, Richard (IM)

#51  Kocheev, Aleksandr FIDE:2315 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 784 (BBRQKNRN)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/mDH24HDs

SP784

1. b3 d5 2. c4 d4 3. Nhg3 c5 4. e3 e5 5. Bf5 Rc7 6. Be4 Nd7 7. Bxh7 Rf8 8. Be4 Nf6 9. Qf3 Nxe4 10. Qxe4 g6 11. Qxe5+ Re7 12. Qxc5 Bxg3 13. Nxg3 dxe3 14. dxe3 b6 15. Qb5+ Qd7 16. Qxd7+ Rxd7 17. O-O f5 18. Rfd1 Nf7 19. Rxd7 Kxd7 20. Rd1+ Ke7 21. Ne2 Bc6 22. Nf4 Rg8 23. Nd5+ Ke6 24. Nf4+ Ke7 25. f3 g5 26. Nd5+ Ke6 27. Kf2 Rc8 28. h4 Bxd5 29. Rxd5 gxh4 30. Rd4 Rh8 31. e4 f4 32. Rd5 Rh6 33. Rf5 h3 34. gxh3 Rxh3 35. Rf6+ Ke7 36. Rxf4 Rh2+ 37. Kg3 Rxa2 38. Bf6+ Ke6 39. Bh4 Ne5 40. Rf6+ Kd7 41. f4 Nc6 42. e5 Re2 43. Kf3 Nd4+ 44. Kg4 Nxb3 45. Rf7+ Kc6 46. Rxa7 Nd4 47. Rh7 Rg2+ 48. Kh3 Re2 49. Rh6+ Kc5 50. Be7+ Kxc4 51. Rxb6 Kd5 52. Kg4 Rg2+ 53. Kh5 Ke4 54. Bg5 Nf3 55. Kg6 Nxg5 56. fxg5 Kxe5 57. Rf6 Rg1 58. Rf2 Ke6 59. Re2+ Kd7 60. Kf6 Rf1+ 61. Kg7 { Black resigns. } 1-0


 

#52 Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Kocheev, Aleksandr FIDE:2315

Chess960 start position: 784 (BBRQKNRN)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/hXCW8nZf

SP784

1. Nhg3 d5 2. d4 c5 3. e3 Nhg6 4. Nd2 e5 5. dxe5 Nxe5 6. b3 Ne6 7. O-O b6 8. Qe2 Qh4 9. f4 Ng4 10. Nf3 Qe7 11. c4 O-O-O 12. Bxh7 Rh8 13. Bf5 Nxh2 14. Nxh2 Qh4 15. Kf2 d4 16. Nf3 dxe3+ 17. Qxe3 Bxf3 18. Kxf3 Rhg8 19. Bxe6+ fxe6 20. Qxe6+ Kb7 21. Qe4+ Ka6 22. Rh1 Rd3+ 23. Qxd3 Qxf4+ 24. Ke2 Re8+ 25. Kd1 Re3 26. Qf5 Qxg3 27. Rc2 Bf4 28. Bc3 Rd3+ 29. Rd2 Rxc3 30. Qc8+ Ka5 31. Qd7 Rxb3 32. Qxa7+ Kb4 33. Qxb6+ Kxc4 34. Qxb3+ { Black resigns. } 1-0

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #49,50 Jovic, Stevan (FM) vs Sukovic, Andrej (FM)

#49 Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184 vs Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235

Chess960 start position: 45 (NNQBRKBR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/4HHVYWMk

SP45

1. Nb3 e5 2. c4 f6 3. f3 Be7 4. Bxa7 b6 5. Bxb8 Qxb8 6. a3 d5 7. d3 c5 8. cxd5 Bxd5 9. Nc3 Be6 10. Nd2 O-O 11. Bb3 Bxb3 12. Nxb3 Nc7 13. O-O f5 14. e4 f4 15. Nd2 Rf6 16. Nd5 Rh6 17. Qc4 Ne6 18. Nxe7+ Rxe7 19. Rc1 Rf7 20. b4 Qd8 21. Rf2 Qh4 22. h3 Qg3 23. Nf1 Qh4 24. Nh2 Rg6 25. Ng4 Qg5 26. Qd5 Nc7 27. Qxe5 Qd8 28. bxc5 h5 29. cxb6 Rxb6 30. Qxh5 Ne6 31. Ne5 Rf6 32. Ng6 Qd4 33. Rc8+ Nf8 34. Ne7# { White wins by checkmate. } 1-0


 

#50 Sukovic, Andrej (FM) FIDE:2235 vs Jovic, Stevan (FM) FIDE:2184

Chess960 start position: 45 (NNQBRKBR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/xc0H3YrN

SP45

1. e4 c5 2. f4 b6 3. d3 Nc6 4. c4 e5 5. Nc3 d6 6. f5 h6 7. Be3 Nc7 8. O-O Nd4 9. Bh5 Bf6 10. Nc2 Qd8 11. g3 Bg5 12. h4 Bxe3+ 13. Nxe3 Qd7 14. Ned5 Nxd5 15. Nxd5 O-O-O 16. Bd1 f6 17. Nc3 Bf7 18. a3 Rdg8 19. b4 g6 20. fxg6 Rxg6 21. Kh2 Rhg8 22. Re3 f5 23. Bh5 f4 24. Bxg6 Rxg6 25. gxf4 Qg4 26. Qd2 exf4 27. Re2 Qxh4# { Black wins by checkmate. } 0-1

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #47,48 Kocheev, Aleksandr vs Tomic, Aleksandar (FM)

#47  Kocheev, Aleksandr FIDE:2315 vs Tomic, Aleksandar (FM) FIDE:2316

Chess960 start position: 690 (BRQKNBNR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/TOCsx8UG

SP690

1. b3 Ngf6 2. c4 c5 3. d4 cxd4 4. Bxd4 b6 5. Ngf3 e6 6. Ng5 Bc5 7. Bxc5 Qxc5 8. Nxf7+ Ke7 9. Nd3 Qd4 10. Nxh8 Ne4 11. Ke1 N8f6 12. e3 Qd6 13. f3 Nc5 14. Nxc5 Qxc5 15. Be2 Rxh8 16. Qd2 g5 17. Qd4 Qa5+ 18. Qd2 Qc5 19. b4 Qf5 20. e4 Qe5 21. Rd1 d5 22. Qd4 Qxd4 23. Rxd4 dxe4 24. fxe4 e5 25. Rd3 Bxe4 26. Ra3 Ra8 27. Bf3 Ke6 28. Ke2 g4 29. Bxe4 Nxe4 30. Ke3 Nd6 31. Rc1 Rc8 32. Rxa7 Nxc4+ 33. Ke2 h5 34. a4 Kd5 35. Rd7+ Ke4 36. a5 b5 37. a6 h4 38. a7 g3 39. hxg3 hxg3 40. Rb7 { Black resigns. } 1-0


 

#48 Tomic, Aleksandar (FM) FIDE:2316 vs Kocheev, Aleksandr FIDE:2315

Chess960 start position: 690 (BRQKNBNR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/Qw2V3Gfg

SP690

1. d4 Ngf6 2. Ngf3 b5 3. Nd3 Nd6 4. Qf4 h6 5. h4 g5 6. Qc1 g4 7. Nfe5 h5 8. e3 Bh6 9. c4 bxc4 10. Nc5 g3 11. f3 Nd5 12. f4 O-O 13. Nxc4 Nxc4 14. Bxc4 d6 15. Ba6 Qe8 16. Nb3 e5 17. dxe5 dxe5 18. O-O Qe7 { White resigns. } 0-1

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #45,46 Kocheev, Aleksandr vs Tomic, Aleksandar (FM)

#45 Kocheev, Aleksandr FIDE:2315 vs Tomic, Aleksandar (FM) FIDE:2316

Chess960 start position: 693 (RQBBKNNR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/OTDnZNac

SP693

1. e4 c5 2. Nf3 Ng6 3. Ng3 Nf6 4. O-O e6 5. c3 d5 6. d4 cxd4 7. Nxd4 O-O 8. Bb3 Nxe4 9. Nxe4 dxe4 10. Qxe4 Bd7 11. Be3 Qc7 12. Rad1 Bf6 13. Rd2 Rfd8 14. Rfd1 a6 15. f4 e5 16. fxe5 Bxe5 17. Rf1 Bxh2+ 18. Kh1 Be8 19. Ne6 Qe7 20. Rxd8 Rxd8 21. Bg5 { Black resigns. } 1-0


 

#46 Tomic, Aleksandar (FM) FIDE:2316 vs Kocheev, Aleksandr FIDE:2315

Chess960 start position: 693 (RQBBKNNR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/smZDAZww

SP693

1. e4 e5 2. Nf3 c6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Nf6 5. c3 Ng6 6. Ne3 O-O 7. O-O Bc7 8. g3 Re8 9. Bf3 b6 10. Bg2 Bb7 11. Ndf5 c5 12. Nd5 Nxd5 13. exd5 Be5 14. Re1 Qc7 15. Qe4 Kf8 16. Qg4 Bxc3 17. Rxe8+ Rxe8 18. bxc3 Re1+ 19. Bf1 Bxd5 20. Bf4 Qxf4 21. Qxf4 Re4 { Black resigns. } 1-0

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #43,44 Kocheev, Aleksandr vs Terzi, Alexei (FM)

#43  Kocheev, Aleksandr FIDE:2315 vs Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285

Chess960 start position: 534 (RNBKQBNR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/Ou17DqEs

SP534

1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d4 Nc6 4. c3 d6 5. d5 Nb8 6. Bg5 Be7 7. Nbd2 h6 8. Bxf6 Bxf6 9. O-O-O Qe7 10. Nc4 a5 11. Ne3 g6 12. Bd3 Na6 13. Nd2 Nc5 14. Bc2 b5 15. Kb1 Bd7 16. Rf1 Bg7 17. f4 exf4 18. Rxf4 O-O 19. Qf2 Rac8 20. h4 h5 21. Nf3 b4 22. cxb4 axb4 23. g4 hxg4 24. Nxg4 Bxg4 25. Rxg4 Qf6 26. e5 dxe5 27. Qxc5 Qxf3 28. Rdg1 e4 29. Bxe4 Qf6 30. Qc2 Ra8 31. h5 b3 32. axb3 Qa6 33. Kc1 Qb6 34. Kb1 Qa7 35. Kc1 Qe3+ 36. Kb1 Ra6 37. Bd3 Ra5 38. b4 Rxd5 39. Bc4 Rd2 40. hxg6 Rxc2 41. gxf7+ Kh8 42. Rh1+ Bh6 43. Kxc2 Qf2+ 44. Kb3 Qf3+ 45. Ka4 Qxg4 { White resigns. } 0-1


 

#44 Terzi, Alexei (FM) FIDE:2285 vs Kocheev, Aleksandr FIDE:2315

Chess960 start position: 534 (RNBKQBNR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/5tmH0UQq

SP534

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bc4 Bc5 5. d3 d6 6. Bg5 Be6 7. Nd5 Bxd5 8. Bxd5 O-O-O 9. a4 a6 10. Nh4 Ne7 11. Bc4 d5 12. exd5 Nexd5 13. Qe2 Qc6 14. O-O Rhe8 15. Qf3 Rd7 16. Nf5 Bf8 17. Ne3 Nb4 18. Bb5 Qxf3 19. Bxd7+ Nxd7 20. gxf3 f6 21. Bh4 g5 22. Bg3 Bc5 23. Rfc1 Nf8 24. Kf1 Ne6 25. Nf5 Nd5 26. Re1 Bb4 27. Re4 Bf8 28. d4 Ndf4 29. dxe5 Nc5 30. Re3 fxe5 31. Rae1 Bd6 32. h4 Nd5 33. R3e2 Rf8 34. Nxd6+ cxd6 35. hxg5 Ne7 36. Bxe5 { Black resigns. } 1-0

Continue Reading

David Bronstein Memorial 2019 #41,42 Filipets, Egor (FM) vs Leyva Proenza, Richard (IM)

#41  Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293 vs Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333

Chess960 start position: 169 (NRNBBKQR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/L4CtO6HD

SP169

1. f4 d5 2. d4 Nd6 3. Nd3 e6 4. Nb3 b6 5. Bb4 Be7 6. Ne5 f6 7. Nf3 Bg6 8. Qe3 Qf7 9. O-O O-O 10. Bxd6 Bxd6 11. Rc1 c5 12. c4 dxc4 13. Rxc4 e5 14. fxe5 Qxc4 15. exd6 Rbe8 16. Qd2 Qd5 17. dxc5 Qxd2 18. Nfxd2 bxc5 19. Nxc5 Nb6 20. Bb3+ Bf7 21. Bxf7+ Rxf7 22. Nde4 f5 23. Ng5 Rff8 24. Rd1 Rxe2 25. Nge6 Rf7 26. Kf1 Rc2 27. d7 Nxd7 28. Nxd7 Re7 29. Ndc5 Rxb2 30. Rd8+ Kf7 31. Rf8+ Kg6 32. Nd3 Rb1+ 33. Kf2 Kh6 34. Ndf4 g6 35. h4 Rb2+ 36. Kf3 Rxa2 37. h5 Ra3+ 38. Kf2 Ra2+ 39. Kg3 Ra3+ 40. Kh2 Re3 41. Rf6 R3xe6 42. Nxe6 Kxh5 43. Nd4 Rb7 44. Ra6 Rb4 45. Nc6 Rb6 46. Rxb6 axb6 47. Kg3 Kg5 48. Nd4 Kf6 49. Kf4 g5+ 50. Ke3 h5 51. g3 h4 52. gxh4 gxh4 53. Kf4 h3 54. Kg3 Ke5 55. Nb5 Kd5 56. Kxh3 Ke4 57. Kg2 Ke3 58. Kf1 Kd3 59. Kf2 Kc4 60. Nd6+ Kd5 61. Nxf5 b5 62. Ke2 b4 63. Kd2 b3 64. Kc3 b2 65. Kxb2 { The game is a draw. } 1/2-1/2


 

#42 Leyva Proenza, Richard (IM) FIDE:2333 vs Filipets, Egor (FM) FIDE: 2293

Chess960 start position: 169 (NRNBBKQR)

Time control: 15+10

Site: https://lichess.org/Utc6tAdJ

SP169

1. e4 e5 2. Nab3 Nab6 3. d4 f6 4. c3 d5 5. dxe5 fxe5 6. exd5 Qxd5 7. Be2 O-O 8. f3 Bg6 9. Ra1 Be7 10. Qf2 a5 11. O-O a4 12. c4 Nxc4 13. Bxc4 Qxc4 14. Nd2 Qb5 15. b4 Bxb4 16. Qe2 Qxe2 17. Nxe2 Bd3 18. Ne4 Bxe2 19. Bxb4 Bxf1 20. Bxf8 Bxg2 21. Ba3 Bxf3 22. Rf1 b5 23. Rxf3 b4 24. Bb2 Nd6 25. Nc5 Nc4 26. Bc1 e4 27. Nxe4 b3 28. axb3 axb3 29. Rc3 b2 30. Bxb2 Nxb2 31. Rxc7 Nd3 32. Kg2 h6 33. Kf3 Rf8+ 34. Kg3 Kh7 35. h4 Nf4 36. Ra7 Ne2+ 37. Kg2 Kg6 38. Ra6+ Kh7 39. Ra7 Rf4 40. Nd6 Kg6 41. Ne8 Kh5 42. Nxg7+ Kxh4 43. Ra6 h5 44. Ra3 Rg4+ 45. Kf2 Nd4 46. Nxh5 Kxh5 47. Rh3+ Kg5 48. Rg3 Rxg3 49. Kxg3 { The game is a draw. } 1/2-1/2

 

Continue Reading
1 3 4 5 6 7 16